Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
3-04-2020, Piątek, 21:20
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie

   Działając na podstawie art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003r  (tekst  jednolity  D.U. z 2010r, Nr 234 poz. 1536 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr X/84/11 Rady Gminy Tryńcza z dnia  18 października 2011r w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012r. Wójt Gminy Tryńcza,  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania w 2012r   Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu:

  1. Rodzaj zadania:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

           a/ upowszechnianie tradycji kulturalnych na terenie gminy poprzez organizowanie
            i pomoc w organizacji imprez kulturalnych kultywujących tradycję, obrzędy
           świąteczne oraz ludowe w miejscowościach: Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka,
           Gniewczyna Tyniecka, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza, Ubieszyn, Wólka Małkowa 

            i Wólka Ogryzkowa.

                                                                                                                                               

    2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:   

        a/ wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w 2012r wynosi:

             - wynosi 13 500 zł, po 1 500 zł na każde sołectwo,

 

     3. Zasady przyznawania dotacji:                                                                                                   

         a/ warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie oferty w formie          

          pisemnej w zamkniętej kopercie z  oznaczeniem nazwy  zadania i dopiskiem

          „Konkurs…….” z oznaczeniem nazwy zadania .Ofertę składa się na obowiązującym  

          formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

          z dnia 15 grudnia 2010r    w sprawie oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących 

          realizacji zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

          (D.U. z 2010r Nr 6 poz.250),

           b/ oferent powinien prowadzić działalność statusową objętą konkursem,

      

    4.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia
        30 listopada 2012 r.

        a/ zadania powinny być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

 

     5.Termin składania ofert: oferty należy złożyć w terminie do dnia 04 maja 2012 r. do

         godz. 15.00   w Urzędzie Gminy Tryńcza (sekretariat) pok. Nr 15.

 

     6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy  dokonywaniu wyboru ofert:

         a/ rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu do  

             składania ofert.

         b/ ocena ofert zostanie przeprowadzona w II etapach wg poniższych kryteriów:                    
             - ocena formalna – I etap

             - ocena merytoryczna – II etap

         c/ wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń urzędu oraz publikację w BIP.

 

7. Wysokość dotacji przeznaczona na realizację zadania w 2011r wyniosła 13.500 zł


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2012-04-12 13:57:33
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2012-04-12 13:58:56

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl