Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
3-04-2020, Piątek, 22:47
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko STARSZY REFERENT ds. świadczeń
Treść ARCHIWALNA !

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

STARSZY REFERENT ds. świadczeń

 

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- umiejętność obsługi komputera,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.           

 Wymagania dodatkowe:

-znajomość postępowania administracyjnego,

-znajomość przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- znajomość obsługi systemu Sygnity,

-posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu realizowanych zadań przez gminny ośrodek pomocy społecznej,

- umiejętność organizacji pracy i obsługi klienta oraz pracy w zespole,

- dobra organizacja pracy samodzielność i systematyczność.

- znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

- staż pracy w administracji publicznej

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem:

a) Świadczenia rodzinne:

- przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego,

- wprowadzanie danych do bazy,

- przygotowywanie decyzji,

- wydawanie zaświadczeń dla innych instytucji,

- prowadzenie korespondencji w sprawie świadczeń rodzinnych,

- prowadzenie wymaganej dokumentacji,

- prowadzenie postępowań odwoławczych,

b) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

- przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- wprowadzanie danych do bazy,

- przygotowywanie decyzji,

- prowadzenie wymaganej dokumentacji,

- wydawanie zaświadczeń dla innych instytucji,

- prowadzenie korespondencji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- współpraca z odpowiednimi instytucjami publicznymi w zakresie dokonywania ustaleń, przekazywanie i pozyskiwanie informacji mających na celu skuteczną egzekucję świadczeń            z funduszu alimentacyjnego,

- współpraca z odpowiednimi instytucjami w celu aktywizacji zawodowej lub kierowania do prac organizowanych na zasadach dotyczących robót publicznych dłużników alimentacyjnych,

- egzekucja administracyjna nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- przygotowywanie wniosków o ściganie osób uchylających się od alimentacji,

- przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego oraz odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego.

3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza szczegółowy przebieg pracy zawodowej,

- odpisy lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie                  i zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane                      z ogłoszeniem naboru (w liście motywacyjnym i CV należy zawrzeć klauzulę o treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku               o ochronie danych osobowych Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym                 i dopiskiem:

 "Oferta na stanowisko straszy referent ds. świadczeń"

w terminie do  17.06.2013 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wynikach naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku pomocy społecznym w Tryńczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

                                       Kierownik
                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                    w Tryńczy
                                       Jolanta Flak

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne...Plik PDF 35.81 Kb
2. informacja o wynikach naboruPlik PDF 94.01 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2013-06-06 13:38:04
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-06-06 13:39:28
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2013-06-28 14:51:42

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl