Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-06-2019, Wtorek, 04:45


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ

SAMOCHODU

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza

37-204 Tryńcza 127

strona internetowa: www.tryncza.eu

e-mail: cuwgt@op.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

            Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz.10:00 w Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza (sala konferencyjna)

            W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Dodatkowy przetarg ustny odbędzie się w dniu wyznaczonym przez komisję.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

            Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć: na terenie Urzędu Gminy w Tryńczy 37 – 204 Tryńcza 127 w dniach od 15 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r. w godzinach 08:00 – 13:00 ( za wyjątkiem sobót i niedziel).

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

a) marka i typ pojazdu: samochód osobowy OPEL ASTRA CLASSIC II 1.4

b) nr rejestracyjny: RPZ 44HP

c) rok produkcji: 2006

d) data pierwszej rejestracji: 27.06.2007 r.

e) nr identyfikacyjny (VIN):  W0L0TGF487G061959

f) wskazania drogomierza: 239232 km (na dzień 11.14.2019 r.)

g) dopuszczalna masa całkowita  1620 kg

h) rodzaj nadwozia: HATCHBACK 5 DRZWIOWY

i) rodzaj silnika: z zapłonem ISKROWYM (WTRYSK)

j) pojemność / moc silnika: 1364 ccm / 66 kW (90 KM)

k) liczba cylindrów/ układ cylindrów: 4 / rzędowy 16

l) rodzaj skrzyni biegów: manualna,

ł) rodzaj napędu: przedni (4x2)

m) stan pojazdu: wyciek oleju silnikowego z pod pokrywy zaworów, głębokie rysy powłoki lakierniczej na: drzwiach lewych tylnych, błotniku lewym przednim i tylnym, drzwiach prawych z przodu i tyłu i błotniku i błotniku przednim i tylnym z prawej strony, pokrywa tylna porysowana i w gnieciona, nakładka tylnego zderzaka porysowana, nakładka przedniego zderzaka porysowana, uszkodzony przycisk sygnału dźwiękowego na kierownicy, brak spryskiwacza szyb tylnych i przednich, brak aktualnego przeglądu technicznego.

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

            Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 19  kwietnia 2019 r. do godz. 14:00 na konto Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza nr 12 909600042005007625170001 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział w Tryńczy

6. Cena wywoławcza brutto: 1 200 zł (słownie: tysiąc dwieście  złotych 00/100)

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

            Oferta pisemna złożona powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) dowód wniesienia wadium,

e) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży,

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

            Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta na zakup samochodu marki Opel Astra Classic II”

            Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 7:30-15:00,                 nie później jednak niż do dnia 17 kwietnia  2019 r. do godz. 15:30  w sekretariacie Urzędu Gminy w Tryńczy 37-204 Tryńcza 127. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

            Termin związania ofertą: 7 dni

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

10. Inne informacje:

a) przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 729) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa,

b) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

c) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,

d) wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu,

e) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,

f) wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

g) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,

h) komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

i) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

            Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

            Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - oświadczenie

2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 928.40 Kb
2. FORMULARZ OFERTOWYPlik DOC 27.00 Kb
3. zdjęcia samochoduPlik ZIP 45.57 MB
4. Wzór umowyPlik DOC 44.50 Kb
5. INFORMACJA O WYBORZE BIPPlik PDF 202.19 Kb
6. anulowanie zapytaniaPlik PDF 122.81 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-04-12 13:56:15
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-04-12 13:57:06

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl