Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-05-2019, Sobota, 06:13
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Gorzyce

UIB.6733.5.2019                                                                                Tryńcza, dnia 11.03.2019

 

 

Z A W I  A D O M I E N I E- O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

         Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 2096  ze zm./ informuję, że w toku prowadzonego postępowania z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa  ul. Krucza 6/14 Warszawa ; Pełnomocnik P. Zbigniew Młynarski, 37-307 Brzóza Królewska 69 ,, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „ Budowa  sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Gorzyce, na terenie dz. 45/1, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/2, 76/1, 76/2, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 533, 593, 594/3, 594/4, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 616, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 648, 650, obr. Gorzyce, oraz działki nr ewid. 65, 68 obr Wólka Ogryzkowa  gm. Tryńcza , zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe.

 

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z  całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie i uzyskać wyjaśnienia przed wydaniem decyzji w Urzędzie Gminy w Tryńczy, pokój Nr 7, parter, w godzinach od 730 do 1530 , piątek 700 do 1500.

Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

Pouczenie:                               

W toku postępowania strony i ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § 1 i § 2 kpa ).

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gorzyce i Wólka Ogryzkowa  oraz na stronie internetowej pod adresem : www.tryncza.eu

 

 

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

                                                                                        

 

Data wywieszenia :  11 marca 2019 

 

 

                                                                      

  1. Polska Spółka Gazownictwa  ul. Krucza 6/14 Warszawa ;

Pełnomocnik P. Zbigniew Młynarski, 37-307 Brzóza Królewska 69 ,

  1. Strony wg rozdzielnika ( obwieszczenie – art. 49 kpa )
  2. P. Sołtys wsi ;

Gorzyce – Elżbieta Sobala zam. Gorzyce 262, 37-204 Tryńcza

Wólka Ogryzkowa – Helena Mazur zam. Wólka Ogryzkowa 23 A, 37-204 Tryńcza

  1. A/a SD

Sprawę prowadzi Dadak Stanisława tel 016-642-12-21 w.23

 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-03-11 12:41:06
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-03-11 12:43:45

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl