Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-05-2019, Sobota, 06:13
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 k V i nn 0,4kVoraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagiełła

UIB.6733.8.2019                                                                                 Tryńcza, dnia 11.03.2019

 

Z A W I  A D O M I E N I E- O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego

         Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 2096  ze zm./ informuję, że w toku prowadzonego postępowania z wniosku: PGE Dystrybucja S.A. 20- ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin pełnomocnik ; Kucharczyk Maciej ul. Piłsudskiego 1, 37-200 Przeworsk,  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 k V i nn 0,4kVoraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagiełła , obejmująca budowę i zagospodarowanie terenu działek : Nr 1017, 1016, 1015, 1106, 1107, 996, 997, 998, 995/1, 978/2, 634, 971, 969, 924, 970, 959, 972, 973, 974, 977, 958/2, 958/1, 957/1, 957/2, 954, 956/2, 956/1, 955, 953, 952, 951, 942, 950, 948, 932, 933/2, 933/1, 934, 935, 907, 949/2, 949/1, 945/1, 945/2 , 944, 902, 893, 943, 946, 939, 814, 811, 810, 1373, 1372, 1371/1, 1371/2, 1378, 1379, 1380/1, 1381, 1383/1, 1384/1, 1391, 1392, 1393, 1394, 1396, 1397, 1406, 1408, 1407, 1410, 1411, 1414, 1416, 1420, 1421, 1430, 1429/1, 1424, 1425, 1370, 995/2, 1117/3, 1118,   obręb Jagiełła na realizacje linii kablowej  SN  15 kV,

- linii kablowej nn 0,4kV, tj. teren działek 988, 1370, 1416, 1414, 1410, 1407, 1411, 1406, 977, 974, 973, 972, 970, 971, 969, 924, 984/2, 982, 979, 978/2, 995/1, 998, 997, 996, 1101, 1107, 1108, 1109/1, 1109/2, 950, 942, 951, 952, 953, 954, 955, 956/1, 956/2, 957/2, 1378, 1379, 1380/1, 1381, 1383/1, 1384/1, 1371/2, 1371/1, 1372, 1373, 948, 932, 933/2, 934, 935, 933/1, 907, 949/2, 949/1, 945, 944, 902, 893, 943, 946, 939, 814, 811, 810, obr.0005 Jagiełła,- na realizacje linii kablowej nn 0,4kV

-nr 978/2, 978/1, 998 obr. 0005 Jagiełła , gm. Tryńcza na realizacje oświetlenia ulicznego,  zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe.

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z  całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie i uzyskać wyjaśnienia przed wydaniem decyzji w Urzędzie Gminy w Tryńczy, pokój Nr 7, parter, w godzinach od 730 do 1530 , piątek 700 do 1500.

Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

Pouczenie:                                

W toku postępowania strony i ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § 1 i § 2 kpa ).

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gorzyce i Wólka Ogryzkowa  oraz na stronie internetowej pod adresem : www.tryncza.eu

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

                                                                                       

 

Data wywieszenia :  11 marca 2019 

 

 

                                                                      

  1. Polska Spółka Gazownictwa  ul. Krucza 6/14 Warszawa ;

Pełnomocnik P. Zbigniew Młynarski, 37-307 Brzóza Królewska 69 ,

  1. Strony wg rozdzielnika ( obwieszczenie – art. 49 kpa )
  2. P. Sołtys wsi ;

Gorzyce – Elżbieta Sobala zam. Gorzyce 262, 37-204 Tryńcza

Wólka Ogryzkowa – Helena Mazur zam. Wólka Ogryzkowa 23 A, 37-204 Tryńcza

  1. A/a SD

Sprawę prowadzi Dadak Stanisława tel 016-642-12-21 w.23

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-03-11 13:06:58
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-03-11 13:08:34

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl