Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
17-02-2020, Poniedziałek, 01:53
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyce , gm. Tryńcza, na terenie dz. ozn. wg ewidencji gruntów nr 1477, 1580, 1602/8, 1306/1, 1585, 1584, 1579, 1583, 1582, 1581, 1358, 1501, 1502, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1510, 1512, 1513, 1515/2, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521,

UIB.6733.8.2018                                                                                Tryńcza, dnia 03.10.2019  

 

 

Z A W I  A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm./ informuję, że w toku prowadzonego postępowania z wniosku: Gminy Tryńcza , 37-204 Tryńcza, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. .” Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji  sanitarnej w m. Gorzyce , gm. Tryńcza, na terenie dz. ozn. wg ewidencji gruntów nr 1477, 1580, 1602/8, 1306/1, 1585, 1584, 1579, 1583, 1582, 1581, 1358, 1501, 1502, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1510, 1512, 1513, 1515/2, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523, 1424, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1416, 1415, 1413, 1411, 1409/1, 1407, 1406, 1405, 1372, 1370, 1369, 1368, 1367, 1366 , obręb Gorzyce ”, zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe.

 

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z  całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie i uzyskać wyjaśnienia przed wydaniem decyzji w Urzędzie Gminy w Tryńczy, pokój Nr 7, parter, w godzinach od 730 do 1530 , piątek 700 do 1500.

Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

Pouczenie:                               

W toku postępowania strony i ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § 1 i § 2 kpa ).

 

Pouczenie :

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art.41 § 1 i 2 kpa)

 

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

                                                                      

 

 

Data wywieszenia :  03 października 2019 

 

 

 

Otrzymują :

  1. Adresat
  2. Gmina Tryńcza , 37-204 Tryńcza 127
  3. Strony postepowania ( art.49 kpa – poprzez obwieszczenie )
  4. a/a SD

 

Sprawę prowadzi Dadak Stanisława tel 016-642-12-21 w.23

 

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-10-03 09:21:33
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-10-03 09:21:25

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl