Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
24-02-2019, Niedziela, 01:05
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gniewczyna Tryniecka „ Piaski II ” oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gniewczyna Tryniecka „Teren po SKR II” w Gminie Tryńcza.

UIB. 6720.2.3. 2016                                                                          Tryńcza dnia 2018.04.10 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gniewczyna Tryniecka „ Piaski II ” oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gniewczyna Tryniecka „Teren po SKR II” w Gminie Tryńcza.

 
       Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gniewczyna Tryniecka „ Piaski II ” oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gniewczyna Tryniecka „Teren po SKR II” w Gminie Tryńcza, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 kwietnia 2018 r. do 16 maja 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w sali narad tut. Urzędu w dniu 15 maja  2018r., od godz. 12:30 do godz. 13:30.

        Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do w/w planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tryńcza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gniewczyna Tryniecka „ Piaski II ” oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gniewczyna Tryniecka „Teren po SKR II”, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Wójta Gminy Tryńcza Urząd Gminy Tryńcza, 37- 204 Tryńcza w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Tryńcza.                      

                                                                                                          Wójt Gminy Tryńcza

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ProjektPlik PDF 66.71 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-04-13 11:03:43
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-13 11:04:16

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl