Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
27-05-2020, Środa, 13:38
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OBWIESZCZENIE zagospodarowania przestrzennego Gminy Tryńcza

UIB. 6720.5.2015                                                                                    Tryńcza 2018.01.12

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 ust.1 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),                                          

                                              z a w i a d a m i a m

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektu Zmiany nr 2, 3, 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tryńcza obejmującej:

- obszary położone w Gniewczynie Łańcuckiej po południowej stronie drogi powiatowej
i w sąsiedztwie trasy autostrady A4, obejmujące tereny zbiorników wodnych i tereny z nimi sąsiadujące,

- obszary położone w Gniewczynie Trynieckiej obejmujące tereny obowiązujących planów miejscowych: MPZP „Zabudowa mieszkaniowa” (Teren po SKR) w Gniewczynie Trynieckiej oraz MPZP „Piaski” Budownictwo zagrodowe i jednorodzinne w Gniewczynie Trynieckiej               i tereny z nimi sąsiadujące,

- obszar nowego osiedla mieszkaniowego w Wólce Ogryzkowej, przy granicy z sołectwem Gorzyce w Gminie Tryńcza.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza lub na adres elektroniczny: www.tryncza.eu do dnia 9 lutego 2018 r.

 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Tryńcza

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Tryńcza


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-01-12 14:38:19
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-12 14:41:32

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl