Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
27-05-2020, Środa, 13:51
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OBWIESZCZENIE zagospodarowania przestrzennego Gminy Tryńcza

UIB. 6722.4.2015                                                                                    Tryńcza  2018-01-12

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 ust.1 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),                                          

                                              z a w i a d a m i a m

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tryńcza: 

- MPZP „Piaski II” Gniewczyna Tryniecka, obejmującego cześć terenów położonych
w granicach obowiązującego MPZP „Piaski” Budownictwo zagrodowe i jednorodzinne
w Gniewczynie Trynieckiej,

- MPZP „Gniewczyna Tryniecka”, obejmującego cześć terenów położonych w granicach obowiązującego MPZP „Zabudowa mieszkaniowa” (Teren po SKR) w Gniewczynie Trynieckiej,

- MPZP Nr 32/2015 „Nowe osiedle” Wólka Ogryzkowa, obejmującego tereny zabudowy mieszkaniowej w Wólce Ogryzkowej przy granicy z ternem sołectwa Gorzyce,

- MPZP „Wólka Ogryzkowa I” obejmującego obszar przy drodze krajowej w sołectwie Wólka Ogryzkowa planowany do zagospodarowania fragmentem trasy sieci gazowej,

- MPZP Nr 33/2015 „Zakręcie Obszar I” Gniewczyna Łańcucka, obejmującego tereny zbiorników wodnych wraz z ich otoczeniem, położone po wschodniej stronie autostrady A4
w Gniewczynie Łańcuckiej,

 - MPZP Nr 33/2015 „Zakręcie Obszar II” Gniewczyna Łańcucka, obejmującego tereny zbiornika wodnego wraz z jego otoczeniem, położone po zachodniej stronie autostrady A4
w Gniewczynie Łańcuckiej,

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, 37-204 lub na adres elektroniczny: www.tryńcza.eu do dnia 9 lutego 2018 r.

 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Tryńcza

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Tryńcza


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-01-12 14:41:37
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-12 14:42:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl