Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-06-2019, Wtorek, 04:45


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2204 z póż. zm.) oraz Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 

 

Nr KW

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP

Cena wywoławcza netto

PR2R/00009787/1

4112/1

Gniewczyna Łańcucka

2,4942 ha

 

  

Nieruchomość zlokalizowana jest we wschodniej miejscowości, w odległości około 2,0 km od centrum, w pobliżu drogi powiatowej: Gniewczyna Łańcucka-Jagiełła, w bezpośrednim sąsiedztwo terenów kolejowych i byłej Fabryki Wagonów. Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny, zbliżony do trapezu, teren płaski, dobrze skomunikowany z pozostałą częścią miejscowości. Teren uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej, uzbrojenie terenu oceniono jako dobre. W dniu wizji terenowej na nieruchomości znajdowały się składniki majątkowe podlegające wycenie: ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych, długość ogrodzenia 300 mb, wys. 1,90 m, pow. 570 m2, przyjęto zużycie techniczne w wys. 20%. Brama wjazdowa dwudzielna wykonana z profilu stalowego zamkniętego, wypełnienie skrzydeł z siatki stalowej, łączna dł. 10m, wys. 2 m, pow. 20 m, przyjęto zużycie techniczne w wys. 20 %. Drogi wewnętrzne o nawierzchni z asfaltobetonu 247 m x szerokość 5 m, pow. 1235 m2, 120 m x szer. 10 m, pow. 1200m2, plac o nawierzchni z asfaltobetonu 45 m x 15m, pow. 675 m2. Łączna pow. dróg i placu wynosi 3110 m2, przyjęto zużycie techniczne w wys. 20%. Oświetlenie terenu na słupach żelbetowych 5 szt. z czego 2 szt. na wysięgnikach dwuramiennych, 3 szt. na wysięgnikach jednoramiennych. Słupy odłączone  od sieci.

 

 Nieruchomość nie posiada MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/169/2000r przez Radę Gminy Tryńcza z dnia 17.11.2000r  działka  zlokalizowana jest w terenach oznaczonych jako „ tereny przeznaczone na cele inwestycyjne, przemysłu i rzemiosła”.

 

     781 943 zł

 

    

1.Do wylicytowanej ceny działki zostanie doliczony podatek Vat w wys. 23% ceny działki.

  1. Urząd Gminy Tryńcza informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r poz. 2204 z póź. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

       - przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych          przepisach, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

      - jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

3.  Osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości proszone są o złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Gminy w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 127 w podanym wyżej terminie.

4.  Informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 6 tel. (16) 642 12 21 wew. 40.  

 

 

 

Tryńcza dnia 15.04.2019r                                                                                                                                                                 Z up. Wójta      

                                                                                                 Magdalena Rachfał

Sekretarz Gminy

 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-04-15 13:50:07
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-04-15 13:51:00

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl