Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-02-2020, Czwartek, 21:59


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2204 z póż. zm.) oraz Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 

 

Nr KW

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP

Cena wywoławcza netto

PR2R/00001102/0

1429/5

 

1429/8

 

1429/9

 

1429/10

 

1429/11

 

Jagiełła

0,1379 ha

 

    0,1469 ha

 

    0,1472 ha

 

    0,1029 ha

 

    0,1929 ha

Wycenione nieruchomości położone są w południowej ,części miejscowości Jagiełła, w odległości około 3,0 km od centrum, w pobliżu drogi powiatowej: Przeworsk- Wólka Pełkińska. Dojazd do nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 1429/11 i 1429/5 drogą o nawierzchni utwardzonej, częściowo drogą o nawierzchni nieutwardzonej. Położone są w sąsiedztwie terenów zabudowanych, teren w pełni uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. Otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane, zadrzewione oraz nieruchomości użytkowane rolniczo. Kształt wycenionych działek regularny, zbliżony do trapezu, teren plaski, działka nr 1429/11 to teren z zagłębieniami. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, nieruchomości zlokalizowane są w terenach rolnych. Dla tych działek była wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 

 Nieruchomość nie posiada MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/169/2000r przez Radę Gminy Tryńcza z dnia 17.11.2000r  działki  zlokalizowane są w terenach rolnych. Dla działek była wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 

     21 700 zł

 

     21 700 zł

 

     21 100 zł

 

     14 800 zł

 

     29 000 zł

Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wys. 23% ceny działki.

  1. Urząd Gminy Tryńcza informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r poz. 2204 z póź. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

       - przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych          przepisach, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

      - jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2.  Osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości proszone są o złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Gminy w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 127 w podanym wyżej terminie.

3.  Informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 6 tel. (16) 642 12 21 wew. 40.  

 

 

 

Tryńcza dnia 02.10.2019r                                                                                                                                                                 Z up. Wójta      

                                                   

                                                                                                                                                            Magdalena Rachfał

                                                                                                                                                             Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2204 z póż. zm.) oraz Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 

 

Nr KW

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP

Cena wywoławcza netto

PR2R/00005032/6

1619/22

 

Gorzyce

0,0411 ha

 

   

  

Wyceniona nieruchomość położona jest w południowej części miejscowości, w odległości około 2,5 km od centrum wsi. Nieruchomość nie posiada odrębnego dojazdu od drogi publicznej. Położona jest w pobliżu terenów zabudowanych w odległości około 200 m. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości użytkowane rolniczo oraz nieruchomości zadrzewione. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, teren płaski. Nieruchomość porośnięta jest roślinnością, bez wartości użytkowej.

 

 Nieruchomość nie posiada MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/169/2000r przez Radę Gminy Tryńcza z dnia 17.11.2000r  działka  zlokalizowana jest w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

     991 zł

 

    

 

  1. Urząd Gminy Tryńcza informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r poz. 2204 z póź. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

       - przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych          przepisach, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

      - jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2.  Osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości proszone są o złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Gminy w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 127 w podanym wyżej terminie.

3.  Informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 6 tel. (16) 642 12 21 wew. 40.  

 

 

 

Tryńcza dnia 02.10.2019r                                                                                                                                                                 Z up. Wójta      

                                                   

                                                                                                                                                            Magdalena Rachfał

                                                                                                                                                             Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2204 z póż. zm.) oraz Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 

 

Nr KW

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP

Cena wywoławcza netto

PR2R/00015887/7

2181

 

Gniewczyna Łańcucka

0,03 ha

 

   

  

Wyceniona nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miejscowości, w odległości około 3,0 km od centrum w pobliżu drogi Gniewczyna Łańcucka-  Świętoniowa. Położona jest w terenach zabudowanych. Teren uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej.

Nieruchomość niezabudowana, kształt wielokąta, teren płaski.

 

 Nieruchomość nie posiada MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/169/2000r przez Radę Gminy Tryńcza z dnia 17.11.2000r  działka  zlokalizowana jest w terenach budownictwa mieszkaniowego i usług. Tereny zagospodarowane i przewidziane pod zabudowę.

 

   3 066 zł

 

    

Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wys. 23% ceny działki.

  1. Urząd Gminy Tryńcza informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r poz. 2204 z póź. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

       - przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych          przepisach, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

      - jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2.  Osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości proszone są o złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Gminy w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 127 w podanym wyżej terminie.

3.  Informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 6 tel. (16) 642 12 21 wew. 40.  

 

 

 

Tryńcza dnia 02.10.2019r                                                                                                                                                                 Z up. Wójta      

                                                   

                                                                                                                                                            Magdalena Rachfał

                                                                                                                                                             Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2204 z póż. zm.) oraz Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 

 

Nr KW

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP

Cena wywoławcza netto

PR2R/00001102/0

1431/2

 

Jagiełła

0,3545 ha

 

   

  

Wyceniona nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miejscowości, w odległości około 1,5 km od centrum wsi, w pobliżu drogi powiatowej Przeworsk- Wólka Pełkińska. Dojazd drogą gruntową łączącą się z drogą asfaltową od strony południowej. Położona jest w pobliżu terenów zabudowanych. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, teren płaski, granicę północną wyznacza rów wodny.

 Nieruchomość nie posiada MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/169/2000r przez Radę Gminy Tryńcza z dnia 17.11.2000r  działka  zlokalizowana jest w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

  11 984 zł

 

    

 

  1. Urząd Gminy Tryńcza informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r poz. 2204 z póź. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

       - przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych          przepisach, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

      - jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2.  Osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości proszone są o złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Gminy w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 127 w podanym wyżej terminie.

3.  Informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 6 tel. (16) 642 12 21 wew. 40.  

 

 

 

Tryńcza dnia 02.10.2019r                                                                                                                                                                 Z up. Wójta      

                                                    

                                                                                                                                                            Magdalena Rachfał

                                                                                                                                                             Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 poz. 446) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2204 z póż. zm.) oraz Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Nr KW

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP

Czynsz

dzierża -wny roczny

PR2R/00001102/0

 

 

 

 

 

 

 nr 1429/6

Jagiełła

 

 

 

nr 1429/7

Jagiełła

0,8236 ha

 

 

 

 

 

Nieruchomość nr 1429/6 o pow. 0,8236 ha i nr 1429/7 o pow. 0,5812 ha ( Ps IV 0,8236 ha ) jest to działka rolna położona  w miejscowości Jagiełła przy drodze powiatowej.

 

Nieruchomość nr 1429/7 o pow. 0,5812 ha ( Ps IV 0,5812 ha ) jest to działka rolna położona  w miejscowości Jagiełła przy drodze powiatowej.

 

 Nieruchomości nie posiada MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/169/2000r przez Radę Gminy Tryńcza z dnia 17.11.2000r  działki  zlokalizowane są w terenach przeznaczonych pod produkcję rolną.

164,70 zł

 

 

 

116,20 zł

 

Czynsz dzierżawny został ustalony zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/05/2013 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 23 maja 2013r – grunty rolne 3 zł za 1 ar gruntu dzierżawionego, użytki zielone 2 zł za 1 ar gruntu dzierżawionego. Czynsz dzierżawny będzie płaty jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku przez okres trwania dzierżawy. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiścić podatek rolny i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem nieruchomości. Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres 5 lat z przeznaczeniem pod produkcję rolną.

Przetarg odbędzie się po upływie okresu wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni i podaniu do publicznej wiadomości informacji o jego wywieszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tryńcza ( biuletynie informacji publicznej). Szczegółowe informacje tel. 16 642 12 21 w. 40.

Tryńcza dnia 02.10.2019r                                                                                                                                                                      Z up. Wójta

                                                                                                                                                                                                            Magdalena Rachfał     

                                                                                                                                                                                                              Sekretarz Gminy                        

 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-10-02 12:02:10
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-10-02 12:01:40

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl