Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
23-02-2019, Sobota, 00:36


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Treść ARCHIWALNA !

 Tryńcza, dnia 21.11.2016 r.

                                                                                                                                                                                             (miejscowość i data)

GOPS.271.1.2016

Do zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiającego

 

Do zamieszczenia w miejscu publicznie dostępnym

w siedzibie Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z poź. zm.) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 123

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w 2017 roku”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr II złożoną przez Wykonawcę –

 

Firma Gastronomiczna  Dorota Skrzypek
37-522 Wiązownica  ul. Radawska 19

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „Odległość” – 40%. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała największą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 114 307,20  zł brutto.

Tabela nr 2 Streszczenie i porównanie złożonych ofert

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 cena

Punktacja w kryterium:

doświadczenie koordynatora

Łączna punktacja

I

CATERMED S.A.
31-201 Kraków  ul. Ks. Siemaszki 15 A

47,56 pkt

20,00 pkt

67,56 pkt

II

Firma Gastronomiczna Dorota Skrzypek
37-522 Wiązownica ul. Radawska 19

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczył żadnego wykonawcy oraz że nie została odrzucona żadna oferta.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

             ………………………………

                                                                                                                                                                                                       (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                                                         lub osoby przez niego upoważnionej)


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie 401.19 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2016-11-21 14:46:32
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-11-21 14:47:37

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl