Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
23-02-2019, Sobota, 00:34


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej”
Treść ARCHIWALNA !

Tryńcza, dnia 25.07.2017 r.

………….…………………………                                                                                  (miejscowość i data)

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                      

 

UIB.271.6.2017

                                               Do zamieszczenia na stronie

                                               internetowej Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza 
z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej”

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr II złożoną przez Wykonawcę –

Arena Projektów Sp. z o.o.ul. Masztowa 65, 05-503 Antoninów

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „termin płatności faktury” – 40%. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 48 954,00 zł brutto oraz termin płatności faktury – 30 dni.

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 cena

Punktacja w kryterium:

termin płatności faktury

Łączna punktacja

I

Limba Eko Sp. z o.o.

ul. Żywiczna 10

30-251 Kraków

48,73

20,00

68,73

II

Arena Projektów Sp. z o.o.

ul. Masztowa 65

05-503 Antoninów

60,00

40,00

100,00

III

Instal-Tech Marcin Marzec

Grażyny 11/7

31-217 Kraków

36,74

40,00

76,74

IV

SSC Architekci Sp. z. o.o.

32-082 Bolechowice

ul. Gajowa 3

25,40

40,00

65,40

V

Budownictwo

Firma Doradczo-Inwestycyjna

Jan Pluta 

39-340 Padew Narodowa, Wojków 63

19,03

40,00

59,03

VI

WWS Energia Sp. z o.o.

ul. Św. Jana 16

44-300 Wodzisław Śląski

-

-

-

VII

Poligon Architektury

Paweł Migut

Pracownia Projektowa

ul. Żywiczna 18,

35-232 Rzeszów

DTK Studio Architektoniczne Adam Derlatka

ul. Warzywna 17/1

26-600 Radom

Studio Architektoniczne  A++ Agnieszka Gozdek

Ul. Szafrana 5C/52,

30-363 Kraków

15,92

40,00

55,92

VIII

Janusz Ważny AGA

Ul. Kilińskiego 19,

37-500 Jarosław

49,87

40,00

89,87

IX

AB Projekt Usługi Projektowo- Inwestycyjne

Bartłomiej Stawiarz

37-220 Kańczuga

Łopuszka Mała 141

49,75

30,00

79,75

X

Projektowanie Architektoniczne

Krystyna Degórska

ul. Słowackiego 26

35-060 Rzeszów

18,37

40,00

58,37

XI

Autorska Pracownia Projektowa BIS KOŃ

ul. Azaliowa 6,

35-604 Rzeszów

38,52

40,00

78,52

XII

CHM Mirosław Chodur

Stary Wiśnicz 16,

32-720 Nowy Wiśnicz

29,85

40,00

69,85

 

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Nie dotyczy

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

                                                                                                ………………………………………………

                                                                                                            (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                       lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZEPlik PDF 470.67 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2017-07-25 15:23:38
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-07-25 15:25:04

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl