Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
23-02-2019, Sobota, 00:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza”
Treść ARCHIWALNA !

Tryńcza, dnia 23.03.2018 r.

………….…………………………                                                                                  (miejscowość i data)

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                      

 

UIB.271.3.2018

                                               Do zamieszczenia na stronie

                                               internetowej Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza 
z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza”

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr IV złożoną przez Wykonawcę –

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „termin płatności faktury” – 40%. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 793 588,37 zł brutto oraz udzielił 60 miesięcy gwarancji.

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 cena

Punktacja w kryterium:

Okres gwarancji

Łączna punktacja

I

Firma Usługowa „El-Mag” Magdalena Mysona, ul. Wojska Polskiego 18

35,62 pkt

40,00 pkt

75,62 pkt

II

ELRES Sp. z o.o. ul Boya Żeleńskiego 4,

35-105 Rzeszów

35,57 pkt

40,00 pkt

75,57 pkt

III

EL-MAR Sp. z o.o. Plac Wolności  16/5,

46-380 Dobrodzień

48,72 pkt

40,00 pkt

88,72 pkt

IV

Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

V

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych ELEKTRO – INSTAL Zenon Wagiła

Ostrów 112, 37-700 Przemyśl

-

-

-

VI

EL-JOZ Rafał Józefko, Giedlarowa 352, 37-300 Leżajsk

-

-

-

 

 

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Nie dotyczy

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

                                                                                                ………………………………………………

                                                                                                            (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                       lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-03-23 14:03:59
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-03-23 14:04:42
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-03-23 14:05:03

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl