Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
21-02-2019, Czwartek, 18:10


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek z lokalami socjalnymi w miejscowości Głogowiec”

Tryńcza, dnia 10.05.2018 r.

………….…………………………                                                                                  (miejscowość i data)

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                      

 

UIB.271.4.2018

 

                                               Do zamieszczenia na stronie

                                               internetowej Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poź. zm.) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza 
z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek z lokalami socjalnymi w miejscowości Głogowiec”

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr V złożoną przez Wykonawcę –

Firma Remontowo – Budowlana Mirosław Piątek Mirocin 379 37-200 Przeworsk

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „Okres gwarancji” – 40%. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała największą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru z spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 371 558,13zł zł brutto oraz udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 cena

Punktacja w kryterium:

okres gwarancji

Łączna punktacja

I

Firma Usługowo – Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek, ul. Handlowa 13, 37-450 Stalowa Wola

-

-

-

II

„KELTECH” Leszek Kak, Koziarnia 58, 37-418  Krzeszów nad Sanem

-

-

-

III

Firma Remontowo – Budowlana BALBUD Bogusław Balicki ul. Górnoleżajska 5, 37-500 Jarosław

-

-

-

IV

Usługi Budowlane Romex Roman Zawitkowski ul. Dojazdowa 33, 37-500 Jarosław

-

-

-

V

Firma Remontowo- Budowlana Mirosław Piątek Mirocin 379, 37-200 Przeworsk

60 pkt

40 pkt

100 pkt

VI

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „Hołyszko” Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Batorego 55A

-

-

-

VII

HAPT Jarosław Telega ul. Gorliczyńska 129. 37-200 Przeworsk

-

-

-

 

 

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

 

 

                                                                                                ………………………………………………

                                                                             (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                            lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYPlik PDF 407.42 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-05-10 11:28:13
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-05-10 11:29:06

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl