Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
17-10-2019, Czwartek, 08:37


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza

 

Tryńcza, dnia 11.07.2019r.

………….…………………………                                                                                  (miejscowość i data)

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                      

UIB.271.8.2019

 

                                               Do zamieszczenia na stronie

                                               internetowej Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z poź. zm.) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza 
z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.  Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza

z podziałem na  części:

Część nr 1 - Remont drogi powiatowej Nr P 1572 R Tryńcza - Wólka Małkowa,

Część nr 2 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 1570 R Tryńcza – Ubieszyn,

Cześć nr 3 - Budowa chodnika w ciągu drogi nr P 1575 R Gorzyce Żurawiec - Gorzyce Podłuże.

 

dla Części nr 1 - Remont drogi powiatowej Nr P 1572 R Tryńcza - Wólka Małkowa

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr X złożoną przez Wykonawcę –

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z. o.o.

ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „okres gwarancji” – 40%. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 306 703,94 zł brutto oraz udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 Cena – 60%

Punktacja w kryterium: Okres gwarancji – 40%

Łączna punktacja

I

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

56,04 pkt

40,00 pkt

96,04 pkt

III

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

55,46 pkt

40,00 pkt

95,46 pkt

V

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

57,76 pkt

40,00 pkt

97,76 pkt

VI

COLAS Polska Sp. z o.o

ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

59,60 pkt

40,00 pkt

99,60 pkt

VII

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

52,78 pkt

40,00 pkt

92,78 pkt

IX

Konsorcjum Firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

50,36 pkt

40,00 pkt

90,36 pkt

X

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z. o.o.

ul. Lwowska 54

22-600 Tomaszów Lubelski

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

XI

Usługi Transportowe Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

39,81 pkt

40,00 pkt

79,81 pkt

 

 

dla  Części nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 1570 R Tryńcza – Ubieszyn

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr II złożoną przez Wykonawcę –

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni

ul. Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „okres gwarancji” – 40%. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 418 955,52 zł brutto oraz udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Tabela nr 2 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 Cena – 60%

Punktacja w kryterium: Okres gwarancji – 40%

Łączna punktacja

I

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

39,29 pkt

40,00 pkt

79,29 pkt

II

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni

ul. Białobrzeska 118

37-110 Żołynia

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

IV

DRO-BRUK Bogdan Wojtuń

Gniewczyna Tryniecka 139

37-203 Gniewczyna Łańcucka

59,03 pkt

40,00 pkt

99,03 pkt

VIII

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

AGROPOL-Bis s.c. Waldemar Dzierżak

37-125 Czarna 562

oferta odrzucona

XI

Usługi Transportowe Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

54,39 pkt

40,00 pkt

94,39 pkt

 

 

dla  Części nr 3 – Budowa chodnika w ciągu drogi nr P 1575 R Gorzyce Żurawiec - Gorzyce Podłuże

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr II złożoną przez Wykonawcę –

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni

ul. Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „okres gwarancji” – 40%. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 179 212,51 zł brutto oraz udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Tabela nr 3 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 Cena – 60%

Punktacja w kryterium: Okres gwarancji – 40%

Łączna punktacja

I

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

34,24 pkt

40,00 pkt

74,24 pkt

II

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni

ul. Białobrzeska 118

37-110 Żołynia

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

IV

DRO-BRUK Bogdan Wojtuń

Gniewczyna Tryniecka 139

37-203 Gniewczyna Łańcucka

57,46 pkt

40,00 pkt

97,46 pkt

VIII

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

AGROPOL-Bis s.c. Waldemar Dzierżak

37-125 Czarna 562

oferta odrzucona

XI

Usługi Transportowe Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

51,13 pkt

40,00 pkt

91,13 pkt

 

 

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

 

 

                                                                                                ………………………………………………

                                                                                                            (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                       lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZEPlik PDF 1.27 MB
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-07-11 09:15:31
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-07-11 09:17:22

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl