Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-10-2018, Sobota, 18:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w 2016 roku
Treść ARCHIWALNA !

Tryńcza: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 356874 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 317146 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 123, 37-204 Tryńcza, woj. podkarpackie, tel. 16 642 17 32, faks 16 642 12 21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w 2016 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w okresie od 04.01.2016 do 22.12.2016 polegające na przygotowaniu, dostarczeniu w termosach i wydaniu gorących posiłków + kompot lub herbata dzieciom w szkołach w naczyniach jednorazowych, ze sztućcami jednorazowymi. Wykonawca będzie zobowiązany do wydawania posiłków. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zużytych naczyń oraz odpadków. W Zespole Szkół w Gorzycach i w Gniewczynie Łańcuckiej posiłki muszą być wydawane na dwie zmiany. Dostawa posiłków w dniach, w których odbywać się będzie nauka, dla uczniów w następujących szkołach: Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tryńczy - ilość uczniów ok. 56 Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gorzycach - ilość uczniów ok. 36 Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej - ilość uczniów ok. 58 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie - ilość uczniów ok. 18 Łączna ilość uczniów: około 168 osób. 2. Szacowana liczba dni nauki, w których będą wydawane uczniom posiłki: 183 3. Ilość i rodzaj posiłków: 5 razy w tygodniu drugie danie oraz do każdego posiłku kubek kompotu lub herbaty. 4. Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 400 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200g oraz mięso lub ryba 100g i surówka 100g. Drugie danie mogą stanowić: pierogi, naleśniki, krokiety o wadze 400g. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie obiad jednodaniowy (drugie danie) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz U. z 2015r. poz. 1256) Jedna porcja kompotu lub herbaty powinna mieć objętość 200 ml Jadłospis należy uzgodnić z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tryńczy w cyklu tygodniowym. 5. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność, wartości odżywcze i muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Niedopuszczalne jest przygotowanie posiłków z wykorzystaniem gotowych produktów (np. mrożone pierogi itp.) 6. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku, Nr 136 poz. 914 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 7. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki podczas odbioru powinny posiadać odpowiednią temperaturę gorącego posiłku, a zatem nie mogą być letnie ani zimne. 8. Harmonogram dostarczania oraz miejsce wydawania posiłków Wykonawca ustali bezpośrednio z Dyrektorami poszczególnych Szkół. Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii i dni ustawowo wolnych od nauki zastrzega się, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez Zamawiającego. 9. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Godziny dostarczania posiłków w godzinach umówionych z dyrektorami w/w szkół. Obiady do szkół należy dostarczyć w ramach kosztów własnych. Wykonawca po dostarczeniu posiłków w termosie zbiorczym będzie zobowiązany do ich wyporcjowania do naczyń jednorazowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wydawania posiłków uprawnionym uczniom. Brudne naczynia i sztućce wykonawca uprzątnie natychmiast po spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezie z terenu szkoły..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9, 55.52.31.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Gastronomiczna Dorota Skrzypek 37-522 Wiązownica 425, 37-522 Wiązownica, 37-522 Wiązownica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3,56

  • Oferta z najniższą ceną: 3,56 / Oferta z najwyższą ceną: 4,80

  • Waluta: PLN .


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2015-12-30 14:35:30
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-12-30 14:38:04

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl