Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
17-10-2019, Czwartek, 08:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza

Tryńcza, dnia 2019-07-04

 

 Znak sprawy UIB.271.10.2019

                                                                                 

                                                                                  WSZYSCY WYKONAWCY

                                                                                  BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza

 

Zamawiający - Gmina Tryńcza,  37-204 Tryńcza 127 działając na podstawie  art. 38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 z poź. zm. ),   w związku z dużą ilością pytań Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczących treści ogłoszenia oraz potrzebą dodatkowego czasu dla Zamawiającego celem udzielania odpowiedzi oraz dokonania ewentualnych zmian treści SIWZ dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na zmianie terminu składania ofert.

Rozdział 12 ust. 3 i Rozdział 13 ust. 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

  1. rozdział 12 ust. 3: „…… nie otwierać przez terminem otwarcia ofert 23.07.2019 r. godz. 915.”
  2. rozdział 13 ust 1: „Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 (sekretariat – pokój Nr 11) w terminie do dnia 23.07.2019 roku, godz. 900
  3. rozdział 13 ust 2: „Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, sala  narad (parter) dnia 23.07.2019 roku, godz. 915

 

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-07-04 14:17:02
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-07-04 14:25:07

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl