Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
17-10-2019, Czwartek, 08:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza

 

Tryńcza, dnia 2019-07-11

 

 Znak sprawy UIB.271.10.2019

                                                                                 

 

                                                                                  WSZYSCY WYKONAWCY

                                                                                  BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza

 

Zamawiający - Gmina Tryńcza,  37-204 Tryńcza 127 działając na podstawie  art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 z poź. zm. ) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz  dokonuje zmiany treści SIWZ:

 

Pytanie nr 1

Zgodnie z rozdziałem 12 punkt 11 podpunkt 3) SIWZ, do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe uproszczone. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej (np..ath).

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej. Udostępnione przedmiary można otworzyć programami kosztorysowymi  do czytania wersji PDF

 

Pytanie nr 2

Proszę o informację nt. okien w budynku stopnia mechanicznego – ob. 3. Czy ma być to stolarka PCV? Jaki kolor, jakie szklenie, jakie U, okna uchylne, uchylno-rozwierne? Brak zestawienia okien oraz podstawowych parametrów o oknach.

Odpowiedź

Okno indywidualne 120x150cm (w świetle ościeży) z PVC, białe, współ. przenikania ciepła Uw<1,1W/m2K , jedno skrzydło rozwieralno-uchylne. 

 

Pytanie nr 3

Proszę o informację nt. bramy w budynku stopnia mechanicznego – ob. 3. Jaki rodzaj bramy, kolor, parametry, jak otwierana? Brak rysunku bramy oraz jej podstawowych parametrów.

 

Odpowiedź

Poz. 3.3.8  przedmiaru robót - Bramy aluminiowe ramowe, dwuskrzydłowe o wym. 2,4*3,7m, płyciny wzmocnione z drzwiami 0,9*2,05, współczynnik przenikania ciepła Uw<1,5W/m2K, kolor brązowy.

 

Pytanie nr 4

Przedmiar budowlany, poz. 3.4.9 – W jakim miejscu mają być ściany licowane płytkami? Jakie płytki, wielkość, kolor, parametry?

Odpowiedź

Pomieszczenie krato piaskownika, ściany wewnętrzne, płytki ceramiczne o wym. 20x25cm, kolor jasny beż.

 

Pytanie nr 5

Obiekt nr 3 – Proszę o informację nt. rodzaju, parametrów i koloru blachodachówki na dachu.

Odpowiedź

Do pokrycia zastosować - blachodachówkę gr. blachy 0,5 mm, powłoka cynku min. 275 g/m2, powłoka poliester mat gr. 35um, zgodną z parametrami i kolorem dachu istniejącego budynku socjalno-technicznego (kolor czerwony).

 

Pytanie nr 6

Obiekt nr 3 – Jaki rodzaj i parametry żywicy epoksydowej na posadzce?

Odpowiedź

Należy zastosować posadzkę z żywicy epoksydowej , chemoodporną i antypoślizgową, która  zapewnia doskonałą ochronę przed wszelkimi detergentami, tłuszczami zwierzęcymi, wodą, solanką i innymi żrącymi cieczami jakie można spotkać w ściekach surowych. Grubość warstw jest zależna od wybranego systemu producenta.

 

Pytanie nr 7

Z czego wykonane są ściany budynku stopnia mechanicznego – ob. 3? W SST 02.06 punkt 1.4 widnieje zapis cegłą silikatowa klasy 10MPa gr. 25 cm. W przedmiarze poz. 3.3.4 jest informacja, że ściany mają być wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm. Na rysunkach – rzutach i przekrojach rys. 2K, 3K – brak informacji z czego wykonać ściany, podana jest grubość 24 cm. Proszę jednoznacznie określić z czego wykonać ściany budynku.

Odpowiedź

Ściany mają być wykonane z bloczków z betonu komórkowego 500, gr. 24 cm + styropian gr. 10cm + wyprawa  tynkarska metodą lekko mokrą.

 

Pytanie nr 8

Budynek stopnia mechanicznego – ob. 3 – Proszę o rysunek konstrukcyjny pomostu technologicznego, schodów oraz barierek.

Odpowiedź

Pomost technologiczny zgodnie z poz. 3.5.1 do 3.5.4 przedmiaru robót. Pomost technologiczny jest przedmiotem dostawcy urządzenia (kratopiaskownika). Parametry zależą od typu - wielkości zastosowanego urządzenia.
 

 

 

Pytanie nr 9

Proszę o informacje odnośnie hierarchii udostępnionych dokumentów. W przypadku rozbieżności w dokumentacji co jest nadrzędnym dokumentem: przedmiar czy specyfikacja?

Odpowiedź

1-Przedmiar, 2- specyfikacja

 

Pytanie nr 10

Budynek dmuchaw – ob. 5 – Proszę o podanie parametrów, szklenia, koloru, drzwi aluminiowych. Brak informacji o drzwiach – poz. przedmiarowa 5.1.1.

Odpowiedź

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. Drzwi  dwuskrzydłowe aluminiowe ocieplane pełne 120x212 cm (jedno skrzydło min. 90cm), współczynnik przenikania ciepła Uw<1,5W/m2K, kolor brązowy.

 

Pytanie nr 11

W związku z obszernym zakresem zadania obejmującego kilka specjalistycznych branż oraz sezonem urlopowym, który utrudnia otrzymanie ofert cenowych, zwracam się z prośba  przesunięcie terminu złożenia ofert do dn. 26.07.2019 r. Obecny termin jest bardzo krótki i utrudnia złożenie rzetelnej oferty.

Odpowiedź

Termin składania ofert  został wydłużony do 23.07.2019r., godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Pytanie nr 12

Zestawienie wyposażenia poz. 2.3 Oznakowanie nowo projektowanych obiektów oraz istniejących – 1 kpl. Proszę o podanie ilości i opisu oznakowania.

Odpowiedź

Oznakowanie obiektów należy wykonać z tablic z tworzywa. Opisy poszczególnych obiektów zgodnie z projektem. Dodatkowo tablice zbiorników (pompownie, komora ścieków dowożonych, reaktor biologiczny, osadniki wtórne, komora osadu) powinny zawierać parametry: objętość - V, średnicę – D, głębokość czynną Hcz.. Ilość tablic zgodna z ilością obiektów (nowych i istniejących).

 

Pytanie nr 13

Zestawienie wyposażenia poz. 2.4 Oznakowanie urządzeń i armatury – 1 kpl. Proszę o podanie ilości.

Odpowiedź

Oznakować należy wszystkie zasuwy i zawory (ilość w kosztorysach), kierunki przepływu ścieków surowych, osadu recyrkulowanego, osadu nadmiernego, powietrza, wody, ścieków oczyszczonych, rozdzielnie elektryczne.

 

Pytanie nr 14

Zestawienie wyposażenia poz. 2.5 Oznakowanie miejsc gaśnic (fluorescencyjne) i dróg ewakuacyjnych – 1 kpl. Proszę o podanie ilości.

Odpowiedź

Ilość wynika z sprzętu p.poż. do zakupu oraz z ilości obiektów do ewakuacji (projekt).

 

Pytanie nr 15

Czy można zmieniać przedmiary – dodawać i zmieniać pozycje przedmiarowe?

Odpowiedź

Nie. Ewentualne zmiany ilości obmiarowych robót będą rozliczane w kosztorysach powykonawczych po akceptacji przez inspektora nadzoru.

 

Pytanie nr 16

Pompownia główna obiekt 1 – brak przedmiarów na skucie i wykonanie nowej płyty żelbetowej.
Odpowiedź

Płyta żelbetowa nie jest elementem monolitycznym tylko prefabrykatem, należy ją zdemontować i utylizować, wartość robót ująć w pozycji 1.1.7 przedmiaru robót budowlanych. Nowe przykrycie wykonać ze stali nierdzewnej (poz. 1.1.7 przedmiaru). Konstrukcję nośną wykonać ze stali nierdzewnej – profil prostokątny 40*60 *5 mm, rozmieszczenie profili nośnych dopasować do otworów technologicznych na pompy i kratę koszową. Pokrywy rewizyjne do pomp – otwory montażowe wykonać z blachy ryflowanej jak nakrywa pompowni. Rozmieszczenie otworów montażowych w pokrywie pompowni należy dopasować do prowadnic kraty koszowej oraz zakupionych pomp.

 

Pytanie nr 17

Punkt zlewny ob. 2 – brak przedmiaru na skucie płyty i zbrojenie nowej płyty oraz brak izolacji.

Odpowiedź

Wycena pozycji zgodnie z przedmiarem robót (poz. 1.2.1.1 do 1.2.1.8) zagospodarowania terenu.

 

Pytanie nr 18

Branża sanitarna:

Proszę o udostępnienie rysunków wykonawczych instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej z zaznaczeniem trasy przewodów wentylacyjnych, lokalizacją wentylatorów, nagrzewnic, wywietrzaków, czerpni, wyrzutni.

Odpowiedź

dział 2. OB.3 Budynek stopnia mechanicznego

Uzupełniono rys. wentylacji stopnia mechanicznego – w załączniku rys. 24T

Ilości według przedmiaru robót poz. 2.3.1 do 2.3.13

 

dział 4. OB.5  Stacja dmuchaw:

-  wywietrzaki stal. ocynk szt.3 zużyte należy zdemontować i zamontować w ich miejsce nowe wywietrzaki D 250  szt.3 wraz z podstawami dachowymi typ B II z kratką od dołu wyk. ze stali kwasoodpornej szt.3,

w przedmiarze robót technologia jest:

Lp.

Kod pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót

Jm

ilość

4.1.12

KNRW 217/151/

2 analogia

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/III, w układach bezkanałowych, o średnicach wylotów do 250·mm z blachy stal. ocynkowanej  L=1410 mm - demontaż R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

szt

1,0

4.1.13

KNRW 217/152/

3 (2) analogia

Wywietrzaki dachowe, o średnicy D=250 mm, gwiaździste Zefir 250 - demontaż R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

szt

1,0

winno być:

Lp.

Kod pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót

Jm

ilość

4.1.12

KNRW 217/151/

2 analogia

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/III, w układach bezkanałowych, o średnicach wylotów do 250·mm z blachy stal. ocynkowanej  L=1410 mm - demontaż R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

szt

3,0

4.1.13

KNRW 217/152/

3 (2) analogia

Wywietrzaki dachowe, o średnicy D=250 mm, gwiaździste Zefir 250

- demontaż R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

szt

3,0

 

- czerpnia stal. ocynk. szt.1 należy zdemontować i zamontować czerpnie stal kwasoodporna o wym. 500x500mm (przedmiar poz. 4.1.14, 4.2.23),

- wentylator osiowy szt.1 zdemontować i zamontować nowy wentylator osiowy typ WWS-25, V=780 m3/h, N=10 W z regulatorem temperatury i prędkości obrotowej (przedmiar poz. 4.1.15, 4.2.24),

 

dział 8. OB.9 Budynek wielofunkcyjny:

- rys. wentylacji mechanicznej  Projekt technologii rys. 16T,

- nagrzewnica grzewczo-wentylacyjna nawiewna stojąca zamontować pod ist. oknem, wykonać czerpnię w ścianie o wym. 500x100mm –  przedmiar poz. 8.3.9,

- wentylację mechaniczną nawiewną (rury SPIRO stal k.o. + nagrzewnica + wentylator ścienny) wykonać na rzędnej + 2500mm od zera posadzki – przedmiar poz. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.8,

- wentylację mechaniczną wywiewną (rury SPIRO stal k.o. + wentylator ścienny) wykonać na rzędnej + : 2500mm od zera posadzki ciąg po lewej stronie od bramy,  zaś wywiewy na wprost bramy sprowadzić do rzędnej + 500mm od zera posadzki – przedmiar poz. 8.3.8, 8.3.12

 – wentylacja grawitacyjna – wywietrzak dachowy D315 + podstawa dachowa typ BII z kratką zamontować w stacji odwadniania osadu w osi bramy, 500mm od kalenicy dachu,

- wentylacja grawitacyjna – wywietrzak dachowy D250 +podstawa dachowa typ BII z kratką zamontować w pomieszczeniu magazynowym przyczepy osadu w osi bramy, 500mm od kalenicy dachu, przedmiar poz. 8.3.5, 8.3.6

- czerpnie ścienne grawitacyjne kwasoodporne o wym. 600x400mm zamontować w pomieszczeniu prasy w ścianie po lewej stronie bramy na wys. 300mm od posadzki szt.1 oraz w pomieszczeniu przyczepy w ścianie pod oknem w osi bramy szt.1.

dodać pozycje przedmiaru poz. 8.3.15 – KNRW 217/146/2 czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 1600 mm, czerpnie -  2szt.

- wywietrzaki dachowe D200 zdemontować istniejące w pomieszczeniach socjalnych i zamontować nowe w wykonaniu kwasoodpornym, przedmiar poz. 8.3.13, 8.3.14

 

Pytanie nr 19

Branża sanitarna:

Proszę o uzupełnienie rysunków o wentylację mechaniczną wg przedmiaru technologia dla:

dział 2. OB.3 BUDYNEK STOPNIA MECHANICZNEGO

dział 4. OB.5 STACJA DMUCHAW

dział 8. OB.9 BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY – ISTNIEJĄCY

Odpowiedź

Odpowiedz jak punk wyżej

 

Pytanie nr 20

Obiekt 1 Pompownia – Proszę o przesłanie rysunku nowej płyty przekrycia zbiornika wykonanej z blachy kwasoodpornej.

Odpowiedź

Nowe przykrycie wykonać ze stali nierdzewnej (poz. 1.1.7 przedmiaru). Konstrukcję nośną wykonać ze stali nierdzewnej – profil prostokątny 40*60 *5 mm, rozmieszczenie profili nośnych dopasować do otworów technologicznych na pompy i kratę koszową. Pokrywy rewizyjne do pomp – otwory montażowe wykonać z blachy ryflowanej jak nakrywa pompowni. Rozmieszczenie otworów montażowych w pokrywie pompowni należy dopasować do prowadnic kraty koszowej oraz zakupionych pomp.

 

Pytanie nr 21

Obiekt 1.1. Komora zasuw – W przedmiarach podano wykonanie włazu 60x60 cm ze stali kawasoodpornej. W projekcie brak. Czy należy ująć w ofercie?

Odpowiedź

Przedmiar robót budowlanych – nie ujmować do wyceny włazów 600x600 ze stali OH18N9 szt.2  poz. 1.2.24

 

Pytanie nr 22

Budynek Sita ob. 3 – W przedmiarze podano pozycję na malowanie posadzki farbą epoksydową, a w projekcie jest żywica epoksydowa. Co ma być przyjęte do obliczeń: posadzka z żywicy epoksydowej czy tylko malowanie posadzki farbą epoksydową? Jeżeli posadzka epoksydowa, to proszę o podanie grubości posadzki epoksydowej i podstawowych parametrów.

Odpowiedź

Należy zastosować posadzkę z żywicy epoksydowej , chemoodporną i antypoślizgową, która  zapewnia doskonałą ochronę przed wszelkimi detergentami, tłuszczami zwierzęcymi, wodą, solanką i innymi żrącymi cieczami jakie można spotkać w ściekach surowych. Grubość warstw jest zależna od wybranego systemu producenta.

 

Pytanie nr 23

Osadnik wtórny – W projekcie na warstwie chudego betonu jest 2x folia + gładź ochronna z betonu C15 W4. W przedmiarach brak pozycji na gładź ochronną. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź

W przedmiarze robót budowlanych poz. 6.2.2 jest – 45,215 m3, winno być 49,094m3

jest:

Lp.

Kod pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót

Jm

ilość

6.2.2

KNRW 202/1902/2 (2)

 

Ławy fundametowe oraz płyty denne w deskowaniu tradycyjnym, ławy betonowe C12/15W4, szerokość ponad 1,3·m, beton podawany pompą m3

Wyliczenie ilości robót: (7,6*16,0*0,12)+(3,75*2,05*0,12)+(6,0*3,0 *1,65) 45,214500

RAZEM: 45,214500

m3

45,215

winno być:

Lp.

Kod pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót

Jm

ilość

6.2.2

KNRW 202/1902/2 (2)

 

Ławy fundametowe oraz płyty denne w deskowaniu tradycyjnym, ławy betonowe C12/15W4, szerokość ponad 1,3·m, beton podawany pompą m3

 

m3

49,094

 

Pytanie nr 24

W SIWZ na str. 7 w rozdziale 3 pkt. 1. 1) podane jest, że I etap robót należy zakończyć do dnia 30.11.2019 r., natomiast w SIWZ i dokumentacji brak informacji o zakresie etapu I. W związku z brakiem informacji o zakresie etapu I prosimy o wyszczególnienie robót, które są objęte etapem I.

Odpowiedź

Zamawiający nie precyzuje zakresu robót do wykonania w ramach etapu I. Podaje wartość kwotową jaką zamierza przeznaczyć na realizację I etapu. Zamawiający dla I etapu robót proponuje wykonanie robót umożliwiających poprawę działania stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków, czyli wykonanie robót OB.1 Pompownia ścieków surowych i OB.3 Budynek stopnia mechanicznego.

 

Pytanie nr 25

W SIWZ na str. 7 w rozdziale 3 pkt. 1. 2) podane jest, że II etap robót należy zakończyć do dnia 30.11.2020 r., natomiast w SIWZ i dokumentacji brak informacji o zakresie etapu II. W związku z brakiem informacji o zakresie etapu II prosimy o wyszczególnienie robót, które są objęte etapem II.

Odpowiedź

Zamawiający nie precyzuje zakresu robót do wykonania w ramach etapu II. Podaje wartość kwotową jaką zamierza przeznaczyć na realizację II etapu. Zakres robót do wykonania powinien obejmować nowe elementy robót, które umożliwią sukcesywne przełączanie nowych ciągów pracy oczyszczalni.

 

Pytanie nr 26

W SIWZ na str. 3 w rozdziale 2 pkt. 4 podane jest, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie punktu zlewnego w branży konstrukcyjno-budowlanej, natomiast na str. 5 SIWZ pkt. 5 podane jest, że zakres robót nie obejmuje wykonania kontenerowego punktu zlewnego. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuję wykonania robót branży konstrukcyjno-budowlanej dla punktu zlewnego.

Odpowiedź

Na str. 5 SIWZ pkt. 5 podane jest, że zakres robót nie obejmuje wykonania kontenerowego punktu zlewnego czyli kontenera wraz z technologią. Należy natomiast wykonać zgodnie z przedmiarem robót fundament pod punkt zlewny poz. 2.1.1 do 2.1.4

 

 

Pytanie nr 27

W przedmiarze branży konstrukcyjno-budowlanej podany jest obiekt nr 2.1 Punkt zlewny, natomiast na rys. 1A Projekt zagospodarowania terenu punkt zlewny jest obiektem nr 2, a oznaczenie nr 2.1 ma obiekt Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych. W związku z rozbieżnościami prosimy o podanie jaki nr obiektu posiadał będzie Punkt zlewny. W przypadku zmiany numeru obiektu punktu zlewnego z 2.1 na 2 prosimy zmienić przedmiar i przesłać go.

Odpowiedź

Przedmiar robót Grupa 2 OB.2 Punkt zlewny ścieków, element robót poz.2

w przedmiarze robót budowlanych  jest:

Nr

Kod pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót

Jm

ilość

2.1

Element

2.1 punkt zlewny- fundament

 

 

winno być:

Nr

Kod pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót

Jm

ilość

2.1

Element

2. punkt zlewny- fundament

 

 

 

Pytanie nr 28

W SIWZ na str. 4 w rozdziale 2 pkt. 4 ppkt. 32 podany zakres przedmiotu zamówienia dla  branży zagospodarowanie terenu, która obejmuje wykonanie punktu zlewnego, natomiast w opisie technicznym plik Opis architektura i konstrukcja _Tryńcza str. 10 branża architektoniczna – zagospodarowanie terenu podany jest punkt zlewny jako obiekt istniejący bez zmian. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuję wykonania robót branży zagospodarowania terenu  dla punktu zlewnego.

Odpowiedź

Zakres robót obejmuje wykonanie koperty przed punktem zlewnym. Wycenić zgodnie z przedmiarem robót zagospodarowania terenu poz. 1.2.1.1 do 1.2.1.8

 

Pytanie nr 29

Na str. 19 pkt. 2.3.3 opisu technicznego branży konstrukcyjnej podane jest fundament o wymiarach 5,0x5,0, natomiast na rys. 20K Fundament pod stację zlewną 2,6x3,8 m oraz w przedmiarze branży konstrukcyjno-budowlanej podany jest wymiar 1,4x2,0 m. W związku z rozbieżnościami prosimy o podanie jakie wymiary ma mieć fundament stacji zlewnej.

Odpowiedź

Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem robót poz. 2.1.1 do 2.1.4

 

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, że obiekt nr 15 biofiltr BW400 nie wchodzi w zakres zadania.

Odpowiedź

SIWZ – str. 5 pkt 5

 

Pytanie nr 31

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi remont komory pomiarowej ścieków oczyszczonych ob. 14, natomiast w dokumentacji brak rysunków oraz wymiarów istniejącej komory. W związku z brakiem dokumentacji prosimy o jej uzupełnienie lub podanie jej wymiarów.

 

 

Odpowiedź

Zakres robót do wykonania i wyceny obejmuje przedmiar robót technologicznych poz. 10.1.1 do 10.2.6

 

Pytanie nr 32

W przedmiarze branży technologicznej OB.14 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych poz. 10.2.2 podana są przepustnice DN 200, natomiast w dokumentacji brak informacji o tych przepustnicach. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać w/w przepustnic.

Odpowiedź

Wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

 

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że obiekt nr 13 wiata na skratki i piasek nie wchodzi w zakres zadania.

Odpowiedź

SIWZ – str. 5 pkt 5

 

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie, że obiekt nr 12 wiata na osad nie wchodzi w zakres zadania.

Odpowiedź

SIWZ – str. 5 pkt 5

 

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że obiekt nr 11 silos na wapno nie wchodzi w zakres zadania.

Odpowiedź

SIWZ – str. 5 pkt 5

 

Pytanie nr 36

W przedmiarze branży konstrukcyjno-budowlanej w dziale 10 podane są roboty dla obiektu nr 10 Magazyn koagulanta PIX, natomiast w opisie technicznym branży konstrukcyjno-budowlanej na str. 9 podane jest, że obiekt nr 10 magazyn koagulanta ,,PIX’’ jest bez zmian. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że obiekt nr 10 Magazyn koagulanta PIX nie wchodzi w zakres zadania. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o przesłanie na w/w obiekt rysunków lub podanie wymiarów obiektu i pomieszczeń oraz wyszczególnienie zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź

Obiekt nr 10 Magazyn koagulanta PIX  wchodzi w zakres zadania - SIWZ str.4 pkt 4 ppkt 11 i 21. Zakres robót do wykonania obejmują poz. 10.1.1 do 10.1.11 przedmiaru robót budowlanych i poz. 9.1.1 do 9.2.4 przedmiaru technologicznego, które należy wycenić.

 

Pytanie nr 37

Na str. 5 pkt. 5 SIWZ podane jest, że zakres robót nie obejmuje stacji higienizacji i osadu, natomiast w SIWZ na str. 4 w pkt. 4 ppkt 10 i  20 podane jest zakres do wykonania w budynku wielofunkcyjnym. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że obiekt nr 9 budynek wielofunkcyjny nie wchodzi w zakres zamówienia. W przypadku brak potwierdzenia prosimy o wyszczególnienie robót, które należy wycenić.

 

 

Odpowiedź

W SIWZ poz.5 winno być „Stacji higienizacji osadu”. Obiekt nr 9 Budynek wielofunkcyjny wchodzi w zakres zamówienia. Zakres robót do wyceny obejmują przedmiary robót, które należy wycenić – wszystkie pozycje zgodnie z przedmiarami.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 2 ust. 5 jest:

„Uwaga:

Zamawiający informuje, że projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obejmuje szerszy zakres niż objęty zamówieniem, tj. zakres robót nie obejmuje wykonania, m.in.: silosu na wapno, wiaty na osad i wiaty na skratki i piasek, kontenerowego punktu zlewnego, stacji dezodoryzacji, biofiltru, stacji higienizacji i osadu, przykrycia reaktora -  wykonanie tych elementów nie jest  objęte niniejszym postępowaniem.”

winno być:

„Uwaga:

Zamawiający informuje, że projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obejmuje szerszy zakres niż objęty zamówieniem, tj. zakres robót nie obejmuje wykonania, m.in.: silosu na wapno, wiaty na osad i wiaty na skratki i piasek, kontenerowego punktu zlewnego, stacji dezodoryzacji, biofiltru, stacji higienizacji  osadu, przykrycia reaktora -  wykonanie tych elementów nie jest  objęte niniejszym postępowaniem.”

 

Pytanie nr 38

W opisie technicznym branży technologiczne na str. 22 podany jest układ higienizacji, w której w skład wchodzi: Silos na wapno, pneumatyczne napełnienie zbiornika, grawitacyjne opróżnienie zasobnika, elektrowibrator, przenośnik wstęgowy bezwałowy do transportu wapna, przenośnik wstęgowy bezwałowy do transportu osadu, mieszarka osadu, natomiast na str. 5 pkt. 5 SIWZ podane jest, że zakres robót nie obejmuje stacji higienizacji i osadu. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że w/w urządzenia nie wchodzą w zakres wyceny.

Odpowiedź

Układ higienizacji osadu – wapnowania nie wchodzi w zakres zadania. W komplecie dostawy i montażu prasy należy wycenić przenośnik bezwałowy do transportu osadu po prasie.

 

Pytanie nr 39

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi komora zasuw ob.8.1, 8.2.

Odpowiedź

Tak. Komora zasuw ob.8.1 i 8.2 stanowią integralną całość z komorą stabilizacji osadu Ob. 8

 

Pytanie nr 40

W przedmiarze branży technologicznej w rozdziale nr 12 wyszczególnione są roboty dla studni wodomierzowej, natomiast w dokumentacji brak informacji oraz danych na temat studni wodomierzowej. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi studnia wodomierzowa. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o przesłanie na w/w obiekt rysunków lub podanie wymiarów oraz wyszczególnienie zakresu robót do wykonania.

 

 

 

 

Odpowiedź

Studnia wodomierzowa jest w zakresie robót do wykonania – SIWZ str.4 pkt 4 ppkt 24. Zakres robót remontowych dokładnie precyzuje przedmiar robót technologicznych poz. 12.1.1 do 12.1.11.

 

Pytanie nr 41

W przypadku wielu zmian w robotach budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w przedmiarach może zmieniać ilości, opisy pozycji i działów, jednostki miary, podstawy nakładów rzeczowych oraz  usuwać pozycje.

Odpowiedź

Wykonawca ma wycenić roboty budowlane zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót uwzględniającym zmiany w zakresie udzielonych wyjaśnień i zmian do SIWZ.

 

Pytanie nr 42

W związku z tym, że rozruch będzie prowadzony z równoczesną eksploatacją starych i nowych obiektów to koszty zużycia mediów wliczone będą w cenę oczyszczania ścieków, za które pobierać będzie opłatę Zamawiający . Ze względów prawnych nie jest możliwe, aby firma wykonawcza ponosiła koszty usługi oczyszczania ścieków, za które nie inkasuje opłaty od dostawców, a ponadto brak jest osobnych urządzeń pomiarowych energii na czas rozruchu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że koszty mediów do rozruchu będą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź

Koszty mediów w trakcie rozruchu będą po stronie Zamawiającego.

 

Pytanie nr 43

W SIWZ na str. 6 w pkt. 11 podane jest, że ,,Wykonawca w ramach zamówienia, w okresie gwarancji zapewni wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów zgodnie z wymogami i zaleceniami określonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich systemów i urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania gwarancji. Czynności te będą dokonywane nieodpłatnie, w tym nieodpłatnie będą zapewnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub producentów urządzeń wszelkie materiały eksploatacyjne lub urządzenia, które zgodnie z ich specyfikacją muszą zostać wymienione w okresie gwarancji.’’ Przedstawienie zapisów w tej formie oznacza, że Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów różnego rodzaju przeglądów i świadczenia czynności konserwacyjnych, łącznie z kosztami wymiany materiałów eksploatacyjnych w całym okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji (czyli minimalnie w okresie 60 i maksymalnie w okresie 90 m-cy gwarancji).
Pragniemy zwrócić uwagę, iż konserwacja urządzeń w okresie gwarancji – a więc już po wydaniu przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia – jest zwyczajowo obowiązkiem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników obsługi oczyszczalni, na Wykonawcy ciąży zaś umowny obowiązek usuwania wad urządzeń stwierdzonych w trakcie okresu udzielonej przez niego gwarancji. Formułując w sposób opisany powyżej zapisy dotyczące kosztów związanych z eksploatacją obiektu w okresie gwarancji, czyli w okresie od wydania Świadectwa Przyjęcia Robót do czasu wydania Świadectwa Wykonania, Zamawiający niejako przerzuca na Wykonawcę koszty i ryzyko związane z koniecznością zapewnienia bieżącej i ciągłej eksploatacji zmodernizowanej i rozbudowanej części oczyszczalni, w tym również z koniecznością utrzymania w sprawności dostarczonych urządzeń, podczas gdy sam – w analogicznym okresie – uprawniony będzie do czerpania korzyści z funkcjonowania całego zmodernizowanego obiektu. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że o ile możliwe jest skalkulowanie przez Producentów urządzeń przybliżonych kosztów konserwacji urządzeń i wykonania wymaganych DTR przeglądów gwarancyjnych urządzeń, o tyle nie jest możliwe rzetelne określenie kosztów samej wymiany materiałów eksploatacyjnych zamontowanych urządzeń. Powszechnie uważa się bowiem, iż są to materiały przeznaczone do wymiany w urządzeniach w celu zastąpienia materiałów oryginalnych. Nie są więc one objęte gwarancją producenta, a częstotliwość ich wymiany uzależnione jest od warunków pracy urządzenia, w tym między innymi specyfikacji ścieków. Trudności z wiarygodnym oszacowaniem wartości materiałów eksploatacyjnych powodują, iż Wykonawcy zmuszeni są do ujęcia kosztów ryzyka związanego z ich wyceną w cenie założonej Zamawiającemu. Sytuacja taka wywołuje z kolei znaczący wzrost kosztów inwestycji i może mieć szczególne znaczenie dla zagwarantowania Zamawiającemu powodzenia realizacji procesu inwestycyjnego. Niewątpliwie istnienie zapisów dotyczących konieczności konserwacji, wykonywania przeglądów gwarancyjnych i zakupu materiałów eksploatacyjnych, stoi także w sprzeczności z zasadami udzielenia dofinansowania, które to zabraniają ujmowania tego rodzaju kosztów w kosztach inwestycyjnych. Ponadto Zamawiający nie określił w sposób precyzyjny i wyczerpujący, co rozumie przez sformułowanie ,,materiały eksploatacyjne’’ i dla jakich konkretnie urządzeń tego rodzaju materiały mają być zabezpieczone, ani nawet nie przewidział w treści składanych wraz z ofertą załączników miejsca, w którym Wykonawca powinien podać koszt tych materiałów.  Tym samym Zamawiający pozostawił Wykonawcom na etapie składania ofert swobodę w kształtowaniu ,, listy’’ materiałów eksploatacyjnych, które Wykonawca powinien wycenić w ofercie. W rezultacie spowoduje to dużą dowolność i uznaniowość w doborze tych materiałów i ich wycenie. Nie będzie tym samym możliwe rzetelnie, oparte na zasadach uczciwej konkurencji , porównanie kompletności ofert złożonych przez Wykonawców. Jasne, precyzyjne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ma istotny wpływ nie tylko na przebieg samego postępowania o udzielenie zamówienia, ale stanowi również o istotnych postanowieniach późniejszej umowy, gwarantując Zamawiającemu realizację procesu inwestycyjnego w sposób sprawny i bez zbędnych utrudnień. Zważywszy na powyższe oraz na fakt, iż zadanie ,, Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza’’- jak wskazuje sama nazwa inwestycji polegać ma na wykonaniu robót budowlanych, a nie również na świadczeniu usług związanych z utrzymaniem obiektu, tj. szeroko pojętej konserwacji zamontowanych w ramach inwestycji urządzeń prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących obowiązku zapewnienia przez Wykonawcę konserwacji urządzeń, konieczności wykonywania wymaganych DTR-ką przeglądów gwarancyjnych i wymiany materiałów eksploatacyjnych, jako nie mających zastosowania w powyższym przetargu lub o przedstawienie jednakowego dla wszystkich Wykonawców ,,Wykazu materiałów eksploatacyjnych’’ przewidzianych dla wyspecyfikowanych przez Zamawiającego rodzajów urządzeń.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w następujący sposób:

  1. usuwa zapis w Rozdziale 2 ust. 11 SIWZ,
  2. usuwa zapis w § 11 ust. 10 Załącznika nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - wzór umowy

 

 

Pytanie nr 44

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi zbiornik uśredniający ścieków dowożonych ob. 2.1

Odpowiedź

Tak. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych nie jest przedmiotem zakresu zadania.

 

 

Pytanie nr 45

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie osadu z obiektów nr 1 – przepompownia ścieków, 2.1- zbiornik uśredniający ścieków dowożonych,  4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 – reaktor biologiczny wybierze i usunie oraz zutylizuje i zagospodaruje Zamawiający. W przypadku braku potwierdzenie prosimy o podanie ilości osadów oraz kody odpadów.

Odpowiedź

Przedmiary robót nie obejmują usunięcia, utylizacji i zagospodarowania osadów. Osady będą na bieżąco w miarę potrzeb usuwane przez zarządcę oczyszczalni z obiektów remontowanych po wcześniejszym uzyskaniu informacji od Wykonawcy robót.

 

Pytanie nr 46

W SIWZ podana jest gwarancja na urządzenia 96 miesięcy, natomiast standardowa gwarancja na urządzenia jest 12 lub 24 miesiące. W związku z powyższym zaproponowanie gwarancji 96 miesięcy powoduje praktycznie wymianę urządzeń na nowe co powoduje znaczne podwyższenie ceny ofertowej. Prosimy o rezygnację z gwarancji 96 miesięcy na gwarancję 12 lub 24 miesiące .

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie nr 47

Pozycja 6.2.51 przedmiaru – "Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne, wysokość do 35 m, długość do 0,8 m" – Proszę o wyjaśnienie, czego (jakiego elementu i jak oznaczonego na rysunkach) ta pozycja dotyczy?

Odpowiedź

Dotyczy osadników wtórnych

 

Pytanie nr 48

Proszę o wyjaśnienie, gdzie w przedmiarze ujęte są roboty związane z budową obiektu nr 12 - wiata na osad? Brak przedmiarów.

Odpowiedź

SIWZ – str. 5 pkt 5

 

Pytanie nr 49

Proszę o wyjaśnienie, gdzie w przedmiarze ujęte są roboty związane z budową obiektu nr 13 - wiata na skratki i piasek? Brak przedmiarów.

Odpowiedź

SIWZ – str. 5 pkt 5

 

 

Pytanie nr 50

Proszę o przesłanie dokumentacji na konstrukcję stalową obiektu nr 12 – wiata na osad. Brak zestawienia elementów stalowych, brak tonażu konstrukcji.

Odpowiedź

SIWZ – str. 5 pkt 5

 

Pytanie nr 51

Proszę o przesłanie dokumentacji na konstrukcję stalową obiektu nr 13 – wiata na skratki i piasek. Brak zestawienia elementów stalowych, brak tonażu konstrukcji.

Odpowiedź

SIWZ – str. 5 pkt 5

 

Pytanie nr 52

W przedmiarach – dział 10 – widnieją pozycje na remont magazynu koagulanta. W Opisie technicznym brak informacji o robotach do wykonania oraz brak rysunków. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

Roboty do wykonania opisane szczegółowo w poz. 10.1.1 do 10.1.11 przedmiaru robót Magazyn koagulanta PIX.

 

Pytanie nr 53

W udostępnionych materiałach jest rysunek nr 18 K – Fundament pod silos wapna. Brak przedmiarów na ten element. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

SIWZ – str. 5 pkt 5

 

Pytanie nr 54

W udostępnionych materiałach jest rysunek nr 19 K – Fundament pod biofiltr. Brak przedmiarów na ten element. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

SIWZ – str. 5 pkt 5

 

Pytanie nr 55

Proszę o informację, gdzie w przedmiarach znajduje się zaznaczona na przekroju (rys. 5K) opaska betonowa i z czego ma być wykonana?

Odpowiedź

Przedmiar Zagospodarowanie terenu poz. 1.2.2.1 do 1.2.2.4

 

Pytanie nr 56

Na stronie 14 opisu technicznego widnieje informacja nt. wykonania wewnętrznych dróg z nawierzchni asfaltowej, a placów manewrowych z kostki betonowej. Gdzie mają być nawierzchnie asfaltowe i jakim kolorem są oznaczone na PZT? W przedmiarze jako nawierzchnie betonowe ulepszone widnieje jedynie 4,5 m2.

Odpowiedź

Jeżeli w przedmiarach nie ma pozycji tzn, że nie jest przedmiotem przetargu.

 

 

Pytanie nr 57

Na PZT widnieją dwa obiekty do rozbiórki. Pierwszy to prawdopodobnie krawężnik (biegnący wzdłuż obiektów 1, 11, 13) a drugi w kształcie litery C w centralnej części placu. Gdzie w przedmiarach ujęte są rozbiórki tych obiektów?

Odpowiedź

Jeżeli w przedmiarach nie ma pozycji tzn, że nie jest przedmiotem zamówienia.

 

Pytanie nr 58

Gdzie w przedmiarze ujęte są słupy z rur kwadratowych obiektu 9 – Budynek wielofunkcyjny?

Odpowiedź

Przedmiar  Dach konstrukcja i pokrycie, podpory – poz.9.4.4

 

Pytanie nr 59

Przedmiar Zagospodarowanie terenu poz. 1.2.2.5 Podkłady betonowe gr. 10 cm - wyliczenie ilości robót: (6,0*0,5*0,3*0,1). Proszę o informację co oznacza wielkość "0,3", przez którą mnożymy? Proszę o weryfikację przedmiarów.

Odpowiedź

w przedmiarze robót jest:

Lp.

Kod pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót

Jm

ilość

1.2.2.5

KNR 202/1101/1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod korytka prefabrykowane - beton C12/15 gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót: (6,0*0,5*0,3*0,1) 0,090000 RAZEM: 0,090000

m3

0,090

winno być:

Lp.

Kod pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót

Jm

ilość

1.2.2.5

KNR 202/1101/1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod korytka prefabrykowane - beton C12/15 gr. 10 cm

 

m3

0,30

 

Pytanie nr 60

Przedmiar Zagospodarowanie terenu poz. 1.2.2.1. do 1.2.2.3 – Podbudowa i nawierzchnie z kostki – zgodnie z PZT oszacowana ilość nawierzchni z kostki to ok. 305 m2. W przedmiarze widnieje ilość 212,45 m2. Proszę o sprawdzenie i poprawienie przedmiarów.

Odpowiedź

Proszę przyjąć ilość z przedmiaru.

 

Pytanie nr 61

Przedmiar zagospodarowanie terenu poz. 1.1.1.3 – Ujęto wywóz humusu gr. 20 cm. W dwóch pozycjach wcześniej ściągane jest 25 cm humusu. Proszę o poprawienie przedmiaru na wywóz 25 cm humusu.

Odpowiedź

Proszę przyjąć ilość zgodną z przedmiarem

 

 

 

Pytanie nr 62

Przedmiar zagospodarowanie terenu – Gdzie w przedmiarach ujęty jest wywóz ziemi z korytowania?

Odpowiedź

Proszę wycenić pozycje zgodnie z przedmiarem

 

Pytanie nr 63

Zgodnie z rozdziałem 2 SIWZ punkt 3 podpunkt 1) przedmiotem zamówienia jest remont pompowni głównej polegający na wymianie urządzeń technologicznych. W przedmiarze budowlanym natomiast znajdują się pozycje dotyczące czyszczenia oraz renowacji powierzchni w pompowni. Wobec tego czym Oferent ma kierować się przy wycenie – Specyfikacją czy przedmiarem?

Odpowiedź

Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem

 

Pytanie nr 64

Zgodnie z rozdziałem 2 SIWZ punkt 4 podpunkt 10) przedmiotem zamówienia jest budynek wielofunkcyjny w zakresie m. in. "dach konstrukcja i pokrycie". W przedmiarach brak wymiany pokrycia dachu. Wobec tego czym Oferent ma kierować się przy wycenie – Specyfikacją czy przedmiarem?

Odpowiedź

Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem

 

Pytanie nr 65

Przedmiar cz. budowlana – poz. 1.1.1. do 1.1.3. Czyszczenia powierzchni jest 53,38 m2, skucia powierzchni 20 m2 a wykonania tynku renowacyjnego (reprofilacji podłoża) 20 m2. Wg technologów wykonujących tego typu prace, po czyszczeniu hydrościernym powierzchnia betonowa ulegnie częściowemu skruszeniu i odpadnięciu w miejscach "słabszych", pozostaną dziury. Reprofilacja podłoża przyjęta jest tylko częściowo, w miejscu skucia betonu a nie na całej powierzchni, którą czyściliśmy. Proszę o zmianę przedmiaru poz. 1.1.3 na ilość 53,38 m2.

Odpowiedź

Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem

 

Pytanie nr 66

Analogiczna sytuacja jw. dotyczy poz. 4.1.2 do 4.1.8. Proszę o zmianę wartości poz. 4.1.8 na ilość 593,53+208,57+35,85 = 837,95 m2 (suma poz. 4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.6 – dot. czyszczenia hydrościernego).

Odpowiedź

Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem

 

Pytanie nr 67

Opis techniczny str. 9 punkt 2.1.3 pompownia ścieków: "pompownia składa się z cylindrycznego zbiornika z blachy stalowej (...)", natomiast w przedmiarze poz. 1.1.5 jest uszczelnienie ścian pompowni szlamem uszczelniającym. Proszę o informację, czy jest to pomyłka? Jeśli nie, to czym zabezpieczyć ściany pompowni?

 

Odpowiedź

Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem

 

Pytanie nr 68

W budynku sita w przedmiarze ujęto sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi o wymiarach 60x60. W projekcie jest sufit wykonany z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych. Co ująć w ofercie?

Odpowiedź

Przyjąć zgodnie z opisem przedmiar robót poz. 3.6.18

 

Pytanie nr 69

Przedmiar budowlany poz. 9.4.8 – Brak wartości obmiaru. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Przedmiar robót budowlanych  - poz. 9.4.8 przyjąć – 6 szt.

 

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

 

  1. do opisu przedmiotu zamówienia dodaje zestawienie parametrów równoważności  stanowiące Załącznik Nr 11 do SIWZ  Zestawienie parametrów równoważności,

 

w związku z powyższym ulegają zmianie zapisy SIWZ w następujący sposób:

 

  1. dodaje się pkt 5) w Rozdziale 2 ust. 9 o następującym brzemieniu: Załącznik Nr 11 do SIWZ Zestawienie parametrów równoważności,
  2. dodaje się zapis w Rozdziale 2  ust. 10  o następującej treści: „Zamawiający nie wymaga uzyskania zgody na wbudowanie urządzeń posiadających parametry równoważne względem urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej.”,  
  3. dodaje się zapis w Rozdziale 22 o następującym brzmieniu: Załącznik Nr 11 Zestawienie parametrów równoważności.   

 

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

 

Załączniki:

  1. Rys. 24T
  2. Załącznik Nr 11 do SIWZ Zestawienie parametrów równoważności

 

 

Otrzymują:

  1. Strona internetowa – www.bip.tryncza.eu
  2. a/a

 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-07-11 15:11:38
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-07-11 15:16:08

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl