Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
15-07-2020, Środa, 11:34
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
Treść ARCHIWALNA !

UIB. 6720.1.5. 2012                                                                          Tryńcza 2013-07-23

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP): miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zalesienia w Gminie Tryńcza” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryńcza 1” w Gminie Tryńcza wraz z Prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 29 lipca 2013 r. do dnia 26 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy  Tryńcza w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu zostanie przeprowadzona w dniu 29 lipca 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, o godz. 13.00.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu MPZP.

 

Uwagi należy składać na piśmie  do Wójta Gminy Tryńcza z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 9 września 2013 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zgodne z art. 18 ww. ustawy i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje
o projektach oraz o prognozach oddziaływania na środowisko do ww. projektów planów. Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, sporządzone projekty MPZP podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Tryńcza lub na adres Urzędu:

Urząd Gminy Tryńcza, Tryńcza 127; 37-204  inwestycje@tryncza.eu

                                              

 

                                                                                        Wójt Gminy Tryńcza

 

                                                                                           Ryszard Jędruch


Więcej ...

Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2013-07-23 08:37:47
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-07-23 08:38:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl