Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
23-02-2019, Sobota, 00:43


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w Głogowcu, Wólce Małkowej i Wólce Ogryzkowej

 Tryńcza, dnia 2013-03-22

 

UIB.271.4.2013

 

 

Zamawiający:

Gmina Tryńcza

37-204 Tryńcza 127

 

 

 

Wszyscy  Wykonawcy

 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ  WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
                 przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnych      
                  boisk sportowych w Głogowcu, Wólce Małkowej i Wólce Ogryzkowej”

 

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Gmina Tryńcza jako Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawców  wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w Głogowcu, Wólce Małkowej i Wólce Ogryzkowej”  (numer ogłoszenia: 108714-2013; data zamieszczenia 19.03.2013)

 

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80 x 80 x 3 mm Wzdłuż osi jednego boku słup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do każdego z nich bezwęzłowej siatki polipropylenowej z pomocą haczyków polipropylenowych. Lakierowany proszkowo na kolor zielony. System piłkochwytów posiada Certyfikat Zgodności wydany przez COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profili aluminiowego o parametrach nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej, przy czym  należy wykonać w jednym z przęseł furtkę zgodnie z założeniami projektowymi.

 

Pytanie Nr 2

Zwracamy się z prośbą o poprawne opisanie grubości nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym. Zamawiający z opisie do projektu zawarł poprawny opis konstrukcji nawierzchni poliuretanowej, natomiast w dokumentacji graficznej Zamawiający wymaga, by nawierzchnia na boisku wykonana była w technologii Natrysk o łącznej grubości 2 cm.

Informujemy, że nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk to jeden z kilku dostępnych systemów tego rodzaju nawierzchni na świecie.

Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk jest zawsze wykonywana wg przyjętej na całym świecie wzorcowej technologii bez względu jakiego producenta komponenty są używane.

Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk zawsze składa się z 2 warstw:

- pierwsza warstwa – mata elastyczna o grubości standardowej ok. 11mm (możliwość zmiany grubości) – mieszanina granulatu gumowego SBR frakcji 1-4mm i lepiszcza pu – warstwa układana maszynowo przy pomocy specjalistycznej układarki do mas poliuretanowych.

- druga warstwa – natrysk o stałej grubości ok. 2-3mm – mieszanina EPDM frakcji 0,5-1,5mm i systemu poliuretanowego – warstwa układana przy pomocy specjalistycznej natryskarki do mas poliuretanowych.

Zaznaczamy, że warstwa natrysku zawsze ma grubość ok. 2-3mm, gdyż takie jest generalne założenie technologiczne.

Grubość natrysku 2-3mm zapewnia odpowiednie parametry przepuszczalności wody.

Żaden z producentów komponentów do wykonywania nawierzchni poliuretanowej typu natrysk nie przyjmuje grubości natrysku większej niż 3mm.

Natrysk wykonuje się dwu etapowo – 2x po ok. 50% materiału.

W przypadku zamówienia większej grubości natrysku zachodzi konieczność zwiększenia zużycia materiału w stosunku do wzorca podanego przez producentów, co spowoduje zalanie maty gumowej i zanik przepuszczalności dla wody.

Przepuszczalność dla wody to podstawowa cecha nawierzchni poliuretanowej typu natrysk.

Zainstalowanie grubszej warstwy natrysku niż 2-3mm spowoduje istotną zmianę właściwości nawierzchni, a co najważniejsze wykonanie nawierzchni niezgodnie z przyjętymi na świecie standardami.

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że grubość nawierzchni poliuretanowej wynosi łącznie około 13mm. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 2

Nawierzchnia boisk ma zostać wykonana w technologii natrysku tj:

-          poduszka kamienna zgodnie z projektem,

-          warstwa przepuszczalna, podkład elastyczny ET gr. 35 mm,

-          podkład z granulatu SBR frakcji 1-4 mm na kleju poliuretanowym grubości 11 mm- układany maszynowo,

-          mieszanina granulatu EPDM i systemu poliuretanowego- łączna grubość powłoki 2-3 mm

Wierzchnia warstwa metodą natrysku.

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 
 
 
                                                                                                           Wójt Gminy 
                                                                                                         Ryszard Jędruch

Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2013-03-22 14:58:16
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-03-22 14:58:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl