Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
29-02-2020, Sobota, 01:53
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego , na terenie dz. ozn. wg ewidencji gruntów nr 194, 598, 599, 600, 601, 604, 605, 606, 607, 608, 621, 622, 623, 631, 633, 634, 736/1, 736/2, 736/3, 736/4, 736/5, 736/7, 750, 753, 755, 756, 757, 922, 923, 924, obr. Jagiełła [Nr 0005], gm. Tryńcza

UIB.6733.7.2017                                                                                Tryńcza, dnia 16.05.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Tryńcza

z dnia 16 maja 2017  roku

 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 , art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. / informuję, że w toku prowadzonego postępowania z wniosku: Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „ Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego , na terenie dz. ozn. wg ewidencji gruntów nr  194, 598, 599, 600, 601, 604, 605, 606, 607, 608, 621, 622, 623, 631, 633, 634, 736/1, 736/2, 736/3, 736/4, 736/5, 736/7, 750, 753, 755, 756, 757, 922, 923, 924, obr. Jagiełła [Nr 0005], gm. Tryńcza ”,  na wniosek :  Gminy Tryńcza , 37-204 Tryńcza , zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe.

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z  całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie i uzyskać wyjaśnienia przed wydaniem decyzji w Urzędzie Gminy w Tryńczy, pokój Nr 7, parter, w godzinach od 730 do 1530 , piątek 700 do 1500.

Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

Pouczenie:                               

W toku postępowania strony i ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § 1 i § 2 kpa ).

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza , poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jagiełła oraz na stronie internetowej pod adresem : www.tryncza.eu

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

                                                                

 

 

 

Data publikacji : 16 maja  2017

Sprawę prowadzi Dadak Stanisława tel : 016 -642-12-21.w.23

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zawiadomieniePlik PDF 78.01 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2017-05-16 15:27:53
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-05-16 15:28:31

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl