Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-10-2018, Sobota, 18:13


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Remont stadionu LKS „Huragan” w Gniewczynie Trynieckiej

   Tryńcza, dnia 23 lutego 2010 r.

                                                                                                                              (miejscowość i data)

      Gmina Tryńcza

37 – 204 Tryńcza 127

………….…………………………

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                       

    

UIB.341–1/10

 

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127…………………………………………

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.„Remont stadionu LKS „Huragan” w Gniewczynie Trynieckiej.

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr V złożo­ną przez Wykonawcę – Firma „MIARKA” Zbigniew Pich, ul. Jana Pawła II/87, 37 – 530 Sieniawa ………………….…….………

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

 

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach– 489 808,04 brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Budowlane ALECO M. Kamiński D. Kamiński S.C. ul. Mickiewicza 2; 37-300 Leżajsk

88,68 pkt

II

Usługowy Zakład Budowlany

„ZAR-BUD” Krzysztof Zaręba

37 – 205 Zarzecze 20

92,47 pkt

III

„EURO OKNA – PLUS „ Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 82 B

37 – 300 Leżajsk

77,24 pkt

IV

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ZAWPOL” Sp. z o.o.

Pigany 1, 37 – 530 Sieniawa

86,64 pkt

V

„MIARKA” Zbigniew Pich

ul. Jana Pawła II/87

37 – 530 Sieniawa

100,00 pkt

 

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) niniejszym informuję, że nie odrzucono żadnej oferty.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zmówienia.

Ponadto na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że zostanie zawarta umowa ze wskazanym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

                                                                                            Z up. Wójta Gminy

                                                                                         Bogusława Kornak

                                                                                         Sekretarz Gminy

…………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. a/a
  2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Budowlane ALECO M. Kamiński D. Kamiński s. c.
    ul. Mickiewicza 2; 37-300 Leżajsk
  3. Usługowy Zakład Budowlany „ZAR – BUD” Krzysztof Zaręba,37 – 205 Zarzecze 20
  4. „EURO OKNA – PLUS” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 82 B, 37 – 300 Leżajsk
  5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAWPOL” Sp. z o.o. Pigany 1, 37 – 530 Sieniawa
  6. „MIARKA” Zbigniew Pich, ul. Jana Pawła II/87, 37 – 530 Sieniawa

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2010-02-26 07:35:38
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2010-02-26 07:36:30
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2010-02-26 12:30:03

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl