Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-01-2019, Wtorek, 04:24


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubieszyn „Pod lasem”

   Tryńcza, dnia 4.03.2010 r.

                                                                                                                              (miejscowość i data)

      Gmina Tryńcza

37 – 204 Tryńcza 127

………….…………………………

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                       

    

UIB.341–2/10

 

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127…………………………………………

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubieszyn „Pod lasem”

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I złożo­ną przez Wykonawcę – Firma SANITEX Sp. z o. o. 37 – 204 Tryńcza 120 ………………….………………………………..………

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

 

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy była jedyną złożoną w postępowaniu i spełnia wszystkie postawione wymagania. Oferta opiewa na wartość 362 404,29 zł brutto i mieści się w kwocie jaką zamawiający może przekazać na finansowanie zamówienia.

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) niniejszym informuję, że oferta a nie została odrzucona oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że nie wykluczono Wykonawcy z postępowania o udzielenie zmówienia.

Tabela nr 1. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

SANITEX Sp. z o.o.

37 – 204 Tryńcza 120

100,00 pkt

 

Ponadto na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że zostanie zawarta umowa ze wskazanym Wykonawcą dnia 9 marca 2010 roku, o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Tryńcza, pokój nr 6 na parterze.

 

 

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

                                                                                               

                                                                                     Wójt Gminy Tryńcza

                                                                                 mgr Ryszard Jędruch

…………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

 


 

Otrzymują:

  1. a/a
  2. SANITEX Sp. z o. o. 37 – 204 Tryńcza 120


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2010-03-04 15:09:10
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2010-03-04 15:10:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl