Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-10-2018, Sobota, 18:13


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach

   Tryńcza, dnia 10.06.2010 r.

                                                                                                                              (miejscowość i data)

     

 

………….…………………………

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                       

    

UIB.341–7/10

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127…………………………………………

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach”

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I złożo­ną przez Wykonawcę – „Grupą Inwestor” Sp. z o.o., ul. Graniczna 1b, 35 – 326 Rzeszów ……………………………….………….…

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

 

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach– 84 180,00 brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

„Grupa Inwestor” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 1b

35 – 326 Rzeszów

100,00 pkt

II

ARKADIS

38 – 120 Czudec

Przedmieście Czudeckie 439

42,52 pkt

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) niniejszym informuję, że nie odrzucono żadnej oferty.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zmówienia.

Ponadto na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że zostanie zawarta umowa ze wskazanym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. dnia 16 czerwca 2010 roku, o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Tryńcza, pokój nr 5 na parterze.

 

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

                                                                                               

                                                                                              WÓJT GMINY

                                                                                   mgr Ryszard Jędruch

…………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2010-06-10 12:29:42
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2010-06-10 12:31:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl