Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-10-2018, Sobota, 18:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach”

   Tryńcza, dnia 02.07.2010 r.

                                                                                                                              (miejscowość i data)

         Gmina Tryńcza

            Tryńcza 127

        37 – 204 Tryńcza

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                       

    

UIB.341–4/10

 

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127…………………………………………

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach”

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I złożo­ną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe  INTEGRAL Sp. z o. o., ul. Langiewicza 37, 35 – 959 Rzeszów..

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

 

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach– 3 350 922,25 zł brutto
i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INTEGRAL Sp. z o. o.

ul. Langiewicza 37, 35 – 959 Rzeszów

100,00 pkt

II

Firma Usługowo – Handlowa

AKAR Piela Grzegorz

ul. Zawiszy Czarnego, 26 A 35 – 082 Rzeszów

92,53 pkt

III

 Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „HOŁYSZKO” Sp. z o. o.

ul. Batorego 55 A, 37 – 700 Przemyśl

90,27 pkt

IV

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ZAWPOL” Sp. z o.o.

Pigany 1, 37 – 530 Sieniawa

92,90 pkt

V

„PDEM” Sp. z o. o.

 38 – 114 Niebylec 192

99,71 pkt

 

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) niniejszym informuję, że nie odrzucono żadnej oferty.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zmówienia.

Ponadto na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informuję, że zostanie zawarta umowa ze wskazanym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. po dniu 9 lipca 2010 roku.

 

 

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

                                                                                               

                                                                                                

                                                                                             Wójt Gminy Tryńcza

                                                                                                mgr Ryszard Jędruch

 (podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe INTEGRAL Sp. z o. o., ul. Langiewicza 37, 35 – 959 Rzeszów

2.       Firma Usługowo – Handlowa AKAR Piela Grzegorz, ul. Zawiszy Czarnego, 26 A 35 – 082 Rzeszów

3.       Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „HOŁYSZKO” Sp. z o. o., ul. Batorego 55 A, 37 – 700 Przemyśl

4.       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZAWPOL” Sp. z o.o., Pigany 1, 37 – 530 Sieniawa

5.       „PDEM” Sp. z o. o.  38 – 114 Niebylec 192

6.       a/a.

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Wielgos, tel. 016 642 12 21 wew. 40, pokój nr 4


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2010-07-02 14:02:58
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2010-07-02 14:04:08

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl