Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-10-2018, Sobota, 18:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Opracowanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnych na Zawisłoczu w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej”

UIB.341-10/10                                                                                              Tryńcza, dnia 28.10.2010 r.

                                                                         

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty 


         Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zawiadamia się, że w prowadzonym przez Zamawiającego :

Gmina Tryńcza z siedzibą : 37-204 Tryńcza 127

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi p.n. : „Opracowanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodno

– kanalizacyjnych na Zawisłoczu w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usługowe „JAMROTECH” Marcin Jamro ul. Zelwerowicza 52 G; 35-601 Rzeszów.

 

Uzasadnienie :

          Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę z pośród przedstawionych w złożonych ofertach tj. 97 600,00 zł brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

 

Nr oferty

Nazwa (firmy), siedziba i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

Przedsiębiorstwo Usługowe „JAMROTECH” Marcin Jamro

ul. Zelwerowicza 52G; 35-601 Rzeszów

 

100,00 pkt

II

Konsorcjum firm :

Biuro Projektowe ELJOT BLM Jarosz

– LIDER

ul. Tomasza Edisona 66; 80-172 Gdańsk

Pro-Plan Inżynieria

Monika Jarosz

ul. Partyzantów 119/5; 51-679 Wrocław

 

 

 

 

70,61 pkt

III

Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mkm PERFEKT”

Biuro : 30-363 Kraków;

ul. Rzemieślnicza 1

 

37,30 pkt

IV

Zakład Inżynierii Wodno

 – Ściekowej „PROJEKT” Sp. z o.o.

ul. Korfantego 9; 64-800 Chodzież 

 

58,61 pkt

V

Pracownia Projektowa „PROWODKAN”

31-047 Kraków; ul. Sarego 25/4A 

Oferta odrzucona

VI

MGGP S.A.

ul. Kaczkowskiego 6; 33-100 Tarnów

29,91 pkt

VII

EKOPROJEKT

Wojciech Kowal

Smugi 27J; 21-002 Jastków 

 

80,89 pkt

VIII

Geokart – International Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 44; 35-113 Rzeszów

48,88 pkt

IX

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.

35-060 Rzeszów; ul. PCK 2

 

58,52 pkt

X

Zakład Usług Projektowych

Grzegorz Kalamarz,

ul. Krakowska 5; 37-200 Przeworsk

 

87,43 pkt

 

         Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zawiadamia się, że oferta złożona przez Pracownię Projektową „PROWODKAN” z Krakowa, na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Opracowanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnych na Zawisłoczu w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej” została odrzucona.

Uzasadnienie faktyczne i prawne :

         W ofercie złożonej przez Pracownię Projektową „PROWODKAN” z Krakowa na : „Opracowanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnych na Zawisłoczu

w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej” ustalono cenę za tę usługę netto : 174 400,00 zł, VAT 23 % : 40 135,00 zł, brutto : 214 635,00 zł.

W/w cena Pracowni została obliczona błędnie, ponieważ cena obejmuje podatek VAT w wysokości

23 %, a zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) – podatek VAT wynosi 22 %.

         Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający odrzuca ofertę m.in. jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

W przedmiotowej sprawie skoro w ustalonej przez Wykonawcę cenie podatek VAT za wykonanie w/w usługi został określony w wysokości 23 % zamiast w wysokości 22 %, stanowi ewidentny błąd

w obliczeniu ceny, to oferta obligatoryjnie podlega odrzuceniu.

 

      Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) niniejszym informuję, że nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

       Ponadto na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) niniejszym informuję, że po 5 listopada  2010 r. zostanie podpisana umowa ze wskazanym Wykonawcą.


Sprawę prowadzi : Artur Kornafel tel. (016) 642-12-21 wew. 40, pok. nr 4


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2010-10-28 13:05:38
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2010-10-28 13:06:41
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2010-10-28 13:07:26

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl