Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-01-2019, Wtorek, 04:28


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Budowę oświetlenia ulicznego w Jagielle”

UIB.341-11/10                                                                                             Tryńcza, dnia 17.11.2010 r.        

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

         Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) – zawiadamia się, że w prowadzonym przez Zamawiającego :

Gmina Tryńcza z siedzibą : 37-204 Tryńcza 127

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :  „Budowę oświetlenia ulicznego w Jagielle”  

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr IV złożoną przez Wykonawcę : P.U. Leszek Sokołowski

ul. Zamojska 63; 23-400 Biłgoraj.

 

Uzasadnienie :

          Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę z pośród przedstawionych w złożonych ofertach tj. 28 265,55 zł brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

 

Nr oferty

Nazwa (firmy), siedziba i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

LEMAIMPEX Sp. z o.o.

ul. Krasińskiego 14/2

37-700 Przemyśl  

 

35,04 pkt

II

TEGER S.C.

S. Gersztyn, M. Roś, M. Roś

ul. Budowlanych 10

39-400 Tarnobrzeg 

 

 

79,13 pkt

III

Przedsiębiorstwo

Handlowo – Usługowe

EL-SAN Zdzisław Kulpa

Gorzyce 1

37-204 Tryńcza

 

 

81,93 pkt

IV

P.U. Leszek Sokołowski

ul. Zamojska 63

23-400 Biłgoraj

 

100,00 pkt

    

             Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) niniejszym informuję, że nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) niniejszym informuję, że nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

            Ponadto na podstawie art.92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź zm.) niniejszym informuję że po 18.11.2010 r. zostanie zawarta umowa ze wskazanym Wykonawcą.

 ……………………………………………

                                                                                                                             (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                              lub osoby przez niego upoważnionej)

  

 Sprawę prowadzi : Artur Kornafel tel. (016) 642-12-21 wew. 40, pok. nr 4

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2010-11-17 07:56:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2010-11-18 08:15:05

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl