Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-10-2018, Sobota, 18:10


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Remont dróg w m. Wólka Małkowa nr ew. 147 i m. Głogowiec nr ew. 118,119 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

UIB.271.5.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza 
z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n:Remont dróg w m. Wólka Małkowa nr ew. 147 i m. Głogowiec nr ew. 118,119 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I złożoną przez Wykonawcę –
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 79 37-300 Leżajsk

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  tj. kwotę   188 156,18 brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 79

37-300 Leżajsk 

100,00 pkt

II

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

75,78 pkt

III

Budowa Dróg i Mostów 

Marcin Babiś

Świebodna 28

37-560 Pruchnik 

71,75 pkt

 

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że nie  odrzucono żadnej oferty.

 Na podstawie   art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się,  że nie  wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  informuje się, że po dniu  29.08.2011 r. zostanie zawarta umowa ze wskazanym Wykonawcą.

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

 

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                        mgr Ryszard Jędruch

                                                                                                  ………………………………………………

                                                                                                    (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                               lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2011-08-23 15:34:09
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2011-08-23 15:34:57

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl