Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-01-2019, Wtorek, 04:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Indywidualizacja szansą dla dzieci

 Tryńcza, dnia 31 stycznia 2012 r.

 

ZP.271.01.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I - III szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania szansa dla dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych, Gmina Tryńcza informuje, że w terminie do dnia
30 stycznia 2012 r. wpłynęło:

- Część nr 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 5 ofert :

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez Wykonawcę – Małgorzata Lasek

37 – 203 Gniewczyna Łańcucka 636

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres/siedziba  Wykonawcy)

Uzasadnienie:

            Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach – 48,00 PLN brutto za godzinę i spełnia postawione wymagania.

 

Tabela nr 1. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%)

8

Małgorzata Lasek,

zam. 37 – 203  Gniewczyna Łańcucka 636

100

11

Grażyna Jurkiewicz

zam. 37 – 203 Gniewczyna Łańcucka 171

56,47

21

JWS Jagiellończyk

ul. Kamińskiego 12

35 – 211 Rzeszów

97,96

22

Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” 35 – 330 Rzeszów

81,36

23

Bożena Górska

Zarzecze 4D/28

37- 205 Zarzecze

60

- Część nr 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 5 ofert :

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 16 złożoną przez Wykonawcę - Danuta Sobala

37 -203 Gniewczyna Łańcucka 264

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres/siedziba  Wykonawcy)

Uzasadnienie:

            Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach – 48,00 PLN brutto za godzinę i spełnia postawione wymagania.

 

Tabela nr 2. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%)

2

Marta Fluda

Gorzyce 237

37 – 204 Tryńcza

53,33

6

Małgorzata Lasek,

zam. 37 – 203  Gniewczyna Łańcucka 636

56,47

16

Danuta Sobala

37 -203 Gniewczyna Łańcucka 264

100

21

JWS Jagiellończyk

ul. Kamińskiego 12

35 – 211 Rzeszów

97,96

22

Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” 35 – 330 Rzeszów

81,36

 

 

- Część nr 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 6 ofert :

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 12 złożoną przez Wykonawcę - Grażyna

 

Jurkiewicz   37 – 203 Gniewczyna Łańcucka 171

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres/siedziba  Wykonawcy)

Uzasadnienie:

            Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach – 48,00 PLN brutto za godzinę i spełnia postawione wymagania.

 

Tabela nr 3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%)

7

Małgorzata Lasek,

zam. 37 – 203  Gniewczyna Łańcucka 636

56,47

12

Grażyna Jurkiewicz

37 – 203 Gniewczyna Łańcucka 171

100

20

Zofia Misiło

Wólka Ogryzkowa 12

37 – 204 Tryńcza

53,33

21

JWS Jagiellończyk

ul. Kamińskiego 12

35 – 211 Rzeszów

97,96

22

Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” 35 – 330 Rzeszów

81,36

38

Bronisława Kozioł

37 – 204 Tryńcza 349

50,53

 

- Część nr 4. Część nr 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie  - 5 ofert :

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 19 złożoną przez Wykonawcę - Zofia Misiło

                         Wólka Ogryzkowa 12 37 – 204 Tryńcza

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres/siedziba  Wykonawcy)

Uzasadnienie:

            Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach – 48,00 PLN brutto za godzinę i spełnia postawione wymagania.

 

Tabela nr 4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%)

15

Danuta Sobala

37 -203 Gniewczyna Łańcucka 264

56,47

19

Zofia Misiło

Wólka Ogryzkowa 12

37 – 204 Tryńcza

100

21

JWS Jagiellończyk

ul. Kamińskiego 12

35 – 211 Rzeszów

97,96

22

Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” 35 – 330 Rzeszów

81,36

37

Bronisława Kozioł

37 – 204 Tryńcza 349

48

 

- Część nr 5. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 5 ofert :

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 24 złożoną przez Wykonawcę – Alicja Garbaty

os. Kazimierza Wielkiego 7/16   37 – 530 Sieniawa

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres/siedziba  Wykonawcy)

Uzasadnienie:

            Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach – 46,00 PLN brutto za godzinę i spełnia postawione wymagania.

 

Tabela nr 5. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%)

21

JWS Jagiellończyk

ul. Kamińskiego 12

35 – 211 Rzeszów

93,88

22

Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” 35 – 330 Rzeszów

77,97

24

Alicja Garbaty

os. Kazimierza Wielkiego 7/16  

37 – 530 Sieniawa

100

28

Małgorzata Matuszek

Wólka Małkowa 40

37 – 204 Tryńcza

57,5

35

Beata Konnak

ul. Misiągiewicza 22A/11

37 – 200 Przeworsk

54,12

 

 

- Część nr 6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 5 ofert :

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 25 złożoną przez Wykonawcę - Beata Konnak

ul. Misiągiewicza 22A/11  37 – 200 Przeworsk

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres/siedziba  Wykonawcy)

Uzasadnienie:

            Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach – 46,00 PLN brutto za godzinę i spełnia postawione wymagania.

 

Tabela nr 6. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%)

21

JWS Jagiellończyk

ul. Kamińskiego 12

35 – 211 Rzeszów

93,88

22

Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” 35 – 330 Rzeszów

77,97

25

Beata Konnak

ul. Misiągiewicza 22A/11

37 – 200 Przeworsk

100

29

Małgorzata Matuszek

Wólka Małkowa 40

37 – 204 Tryńcza

57,5

34

Alicja Garbaty

os. Kazimierza Wielkiego 7/16  

37 – 530 Sieniawa

54,12

 

- Część nr 7. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 5 ofert :

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 39 złożoną przez Wykonawcę - Krystyna Nycz

Wólka Małkowa 54   37 – 204 Tryńcza

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres/siedziba  Wykonawcy)

Uzasadnienie:

            Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach – 47,00 PLN brutto za godzinę i spełnia postawione wymagania.

 

Tabela nr 7. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%)

10

Małgorzata Lasek

37 – 203  Gniewczyna Łańcucka 636

55,29

17

Zofia Misiło

Wólka Ogryzkowa 12

37 – 204 Tryńcza

52,22

21

JWS Jagiellończyk

ul. Kamińskiego 12

35 – 211 Rzeszów

95,92

22

Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” 35 – 330 Rzeszów

79,66

39

Krystyna Nycz

Wólka Małkowa 54

37 – 204 Tryńcza

100

 

- Część nr 8. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 7 ofert :

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 36 złożoną przez Wykonawcę - Bronisława Kozioł

37 – 204 Tryńcza 349

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres/siedziba  Wykonawcy)

Uzasadnienie:

            Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach – 47,00 PLN brutto za godzinę i spełnia postawione wymagania.

 

Tabela nr 8. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%)

9

Małgorzata Lasek

37 – 203  Gniewczyna Łańcucka 636

47

13

Grażyna Jurkiewicz

37 – 203 Gniewczyna Łańcucka 171

52,22

18

Zofia Misiło

Wólka Ogryzkowa 12

37 – 204 Tryńcza

52,22

21

JWS Jagiellończyk

ul. Kamińskiego 12

35 – 211 Rzeszów

95,92

22

Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” 35 – 330 Rzeszów

79,66

36

Bronisława Kozioł

37 – 204 Tryńcza 349

100

40

Krystyna Nycz

Wólka Małkowa 54

37 – 204 Tryńcza

47

 

- Część nr 9. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 6 ofert :

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Marta Fluda

Gorzyce 237  37 – 204 Tryńcza

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres/siedziba  Wykonawcy)

Uzasadnienie:

            Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach – 46,00 PLN brutto za godzinę i spełnia postawione wymagania.

 

Tabela nr 9. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%)

1

Marta Fluda

Gorzyce 237

37 – 204 Tryńcza

100

3

Mirosława Cideł

Jagiełła 288

37 – 203 Gniewczyna Łańcucka

54,12

14

Danuta Sobala

37 -203 Gniewczyna Łańcucka 264

51,11

21

JWS Jagiellończyk

ul. Kamińskiego 12

35 – 211 Rzeszów

93,88

22

Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” 35 – 330 Rzeszów

77,97

41

Krystyna Nycz

Wólka Małkowa 54

37 – 204 Tryńcza

48,42

 

- Część nr 10. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 4  oferty :

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę - Mirosława Cideł

Jagiełła 288   37 – 203 Gniewczyna Łańcucka

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres/siedziba  Wykonawcy)

Uzasadnienie:

            Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach – 46,00 PLN brutto za godzinę i spełnia postawione wymagania.

 

Tabela nr 10. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%)

4

Mirosława Cideł

Jagiełła 288

37 – 203 Gniewczyna Łańcucka

100

5

Jolanta Machała

37 – 511 Wólka Pełkińska 118

54,12

21

JWS Jagiellończyk

ul. Kamińskiego 12

35 – 211 Rzeszów

93,88

22

Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” 35 – 330 Rzeszów

77,97

 

 - Część nr 11. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 5 ofert :

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 31 złożoną przez Wykonawcę - Marta Pawełek

ul. Lwowska 14  37 – 200 Przeworsk

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres/siedziba  Wykonawcy)

Uzasadnienie:

            Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach – 47,00 PLN brutto za godzinę i spełnia postawione wymagania.

 

Tabela nr 11. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%)

21

JWS Jagiellończyk

ul. Kamińskiego 12

35 – 211 Rzeszów

95,92

22

Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” 35 – 330 Rzeszów

79,66

27

Małgorzata Matuszek

Wólka Małkowa 40

37 – 204 Tryńcza

58,75

31

Marta Pawełek

ul. Lwowska 14

37 – 200 Przeworsk

100

33

Elżbieta Rydzik-Korzeniowska

37 – 203 Gniewczyna Łańcucka 164

55,29

 

- Część nr 12. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 5  ofert :

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 26 złożoną przez Wykonawcę –

Małgorzata Matuszek     Wólka Małkowa 40   37 – 204 Tryńcza

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres/siedziba  Wykonawcy)

Uzasadnienie:

            Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach – 47,00 PLN brutto za godzinę i spełnia postawione wymagania.

 

Tabela nr 12. Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100%)

21

JWS Jagiellończyk

ul. Kamińskiego 12

35 – 211 Rzeszów

95,92

22

Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” 35 – 330 Rzeszów

79,66

26

Małgorzata Matuszek

Wólka Małkowa 40

37 – 204 Tryńcza

100

30

Marta Pawełek

ul. Lwowska 14

37 – 200 Przeworsk

58,75

32

Elżbieta Rydzik-Korzeniowska

37 – 203 Gniewczyna Łańcucka 164

55,29

                                                                                              Wójt Gminy Tryńcza

                                                                                                  Ryszard Jędruch


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2012-02-01 13:25:52
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2012-02-01 13:26:29
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2012-02-01 13:33:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl