Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-10-2018, Sobota, 18:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Remont drogi gminnej Nr 111501 R Gorzyce - Cierpisze

    Tryńcza, dnia 13.04.2012 r.

                                                                                                                             

UIB.271.1.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n: „Remont drogi gminnej Nr 111501 R Gorzyce - Cierpisze”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr VI złożoną przez Wykonawcę –

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 54

22-600 Tomaszów Lubelski

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  tj. kwotę   333 285,72 brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert

 

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

w Lubaczowie

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31

37-600 Lubaczów

98,89 pkt

II

STRABAG Sp. z o.o.

ul.Parzniewska 10

05-800 Pruszków

93,93 pkt

III

SKANSKA S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

99,58 pkt

IV

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A.

ul. Mickiewicza 79

37-300 Leżajsk

94,58 pkt

V

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Poniatowskiego 6

37-500 Jarosław

99,31 pkt

VI

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 54

22-600 Tomaszów Lubelski

100,00 pkt

VII

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś

Świebodna 28

37-560 Pruchnik

99,53 pkt

VIII

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Rudna Mała 47 b

36-060 Głogów Małopolski

97,64 pkt

IX

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL Beata Kalamarz

ul. Głęboka 11 b

37-200 Przeworsk

69,16 pkt

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu  18.04.2012 r.

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

                                                                                                    Wójt Gminy Tryńcza

          mgr Ryszard Jędruch               ………………………………

                                                                                                                                                                                                       (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                                                         lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2012-04-13 19:37:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2012-04-13 19:38:20

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl