Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
16-01-2019, Środa, 18:26


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przebudowa drogi- budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w miejscowości Gorzyce

    Tryńcza, dnia 17.04.2012 r.

                                                                                         (miejscowość i data)

                                                                                           UIB.271.2.2012

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n: Przebudowa drogi- budowa chodnika w ciągu drogi krajowej 
Nr 77 Lipnik - Przemyśl w miejscowości Gorzyce

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr VIII złożoną przez Wykonawcę –

DRO - BRUK Bogdan Wojtuń, Gniewczyna Tryniecka 139

37-203 Gniewczyna Łańcucka

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą
cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach
niepodlegających odrzuceniu, 
tj. kwotę  
94 860,29   brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert

 

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

FHU „BRUK-BUD” Halina Winiarz

37-610 Narol, Dębiny 46

52,91 pkt

II

Firma Handlowo – Usługowa  EXPERT BUD

37-561 Chłopice 190 E

86,80 pkt

III

Zakład Utrzymania Dróg „DUMAR” Mariusz Dusiło

37-565 Roźwienica 61

81,49 pkt

IV

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz

ul. Głęboka 11 b, 37-200 Przeworsk

72,55 pkt

V

Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik

36-046 Zgłobień, Nosówka 181

 -

VI

Firma „BRUX” Czenczek W., Kucło A.

ul. Spółdzielcza 8, 37-300 Leżajsk

65,42 pkt

VII

Zakład Usług Drogowych i Specjalistycznych

TRANS –DRÓG Bartłomiej Babiś

37-500 Jarosław, Os. Pułaskiego 7/12

96,13 pkt

VIII

DRO-BRUK Bogdan Wojtuń

Gniewczyna Tryniecka 139

37-203 Gniewczyna Łańcucka

100,00 pkt

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu  22.04.2012 r.

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Tryńcza

  mgr Ryszard Jędruch               ………………………………

                                                                                                                                                                                                       (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                                                         lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2012-04-17 14:21:18
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2012-04-17 14:22:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl