Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-01-2019, Wtorek, 04:25


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Remont dróg – nr ew. 1443 w m. Tryńcza w km 0+000-0+895 i nr ew. 1208 w m. Gniewczyna Łańcucka w km 0+000-0+440 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

    Tryńcza, dnia 24.04.2012 r.

                                                                                                                              (miejscowość i data)

UIB.271.3.2012

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n: „Remont dróg – nr ew. 1443 w m. Tryńcza w km 0+000-0+895
i nr ew. 1208  w m. Gniewczyna Łańcucka w km 0+000-0+440 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr IV złożoną przez Wykonawcę –

Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lubaczowie

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31

37-600 Lubaczów

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą
cenę spośród przedstawionych w złożonych tj. kwotę  
113 048,37   brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 79

37-300 Leżajsk

92,00 pkt

II

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

81,65 pkt

III

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 54

22-600 Tomaszów Lubelski

89,26 pkt

IV

Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o.
w Lubaczowie

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31

37-600 Lubaczów

100,00 pkt

V

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.
ul. Poniatowskiego 6

37-500 Jarosław

82,53 pkt

VI

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś

Świebodna 28

37-560 Pruchnik

88,89 pkt

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu  29.04.2012 r.

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Tryńcza

    mgr Ryszard Jędruch               ………………………………

                                                                                                                                                                                                       (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                                                         lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2012-04-24 14:20:05
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2012-04-24 14:20:57

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl