Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-10-2018, Sobota, 18:13


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zakup nowoczesnego agregatu pompowego do prowadzenia działań przeciwpowodziowych dla jednostki OSP w Tryńczy działającej w KSRG

    Tryńcza, dnia 23.07.2012 r.

                                                                                                                              (miejscowość i data)

UIB.271.7.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n:Zakup nowoczesnego agregatu pompowego do prowadzenia działań przeciwpowodziowych dla jednostki OSP w Tryńczy działającej w KSRG

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr II złożoną przez Wykonawcę –

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe KLAUDIA Sp. z o.o.

ul. J. Kreta 24,  43-450 Ustroń

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą
cenę spośród przedstawionych w złożonych tj. kwotę  
142 421,70   brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

TECH-POMP Sp. z o.o.

Aleja Sztandarów 1/3, 04-423 Warszawa

99,65 pkt

II

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe

KLAUDIA Sp. z o.o., ul. J. Kreta 24, 43-450 Ustroń  

100,00 pkt

III

Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania

ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica 

98,63 pkt

IV

Kielecka Fabryka Pomp BIAŁOGON S.A.

ul. Druckiego – Lubeckiego 1, 25-818 Kielce

90,82 pkt

V

SANECO Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 2B, 02-737 Warszawa

92,63 pkt

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu  30.07.2012 r.

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Tryńcza

  mgr Ryszard Jędruch               ………………………………

                                                                                                                                                                      (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                       lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2012-07-23 14:10:17
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2012-07-23 14:11:32

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl