Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-10-2018, Sobota, 18:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza

    Tryńcza, dnia 27.07.2012 r.

                                                                                                                              (miejscowość i data)

UIB.271.8.2012

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n: „Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr V złożoną przez Wykonawcę –

Spółdzielnia Usług Drogowo – Rolniczych

37 – 306 Grodzisko Dolne 125 c

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą
cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach niepodlegajacych odrzuceniu tj. kwotę  297 808,83 brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.

ul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław

66,08 pkt

II

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś

Świebodna 28, 37-560 Pruchnik

87,34 pkt

III

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL 

37 – 200 Przeworsk, ul. Głęboka 11 b

73,98 pkt

IV

EURO CARGO Sp. z.o.o

38 – 100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 12 A

80,58 pkt

V

Spółdzielnia Usług Drogowo – Rolniczych

37 – 306 Grodzisko Dolne 125 c

100,00 pkt

VI

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik

-

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu  06.08.2012 r.

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

                                                                                                    Wójt Gminy Tryńcza
                                                                                                    mgr Ryszard Jędruch                                                                                                                                     ………………………………

                                                                                                                                                                                (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                 lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2012-07-27 14:40:15
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2012-07-27 14:41:03
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2012-07-27 14:41:21

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl