Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-01-2019, Wtorek, 04:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tryńcza”

 Tryńcza, dnia 28.08.2012 r.

                                                                                                                                                                          (miejscowość i data)

UIB.271.9.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tryńcza”

 

CZĘŚĆ Nr 1: Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tryńcza wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ- oświetlenie uliczne

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I złożoną przez Wykonawcę –

PKP Energetyka S.A.

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  tj. kwotę   187 275,29 brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

CZĘŚĆ Nr 2: Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tryńcza wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ - pozostałe obiekty

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I złożoną przez Wykonawcę –

PKP Energetyka S.A.

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  tj. kwotę   242 469,64 brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

CZĘŚĆ Nr 3: Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tryńcza wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ – taryfa Bxx

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I złożoną przez Wykonawcę –

PKP Energetyka S.A.

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  tj. kwotę   68 157,93 brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

PKP Energetyka S.A

ul. Hoża 63/67

00-681 Warszawa

Część 1 – 100,00 pkt

Część 2 – 100,00 pkt

Część 3 – 100,00 pkt

II

PGE Obrót S.A

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

Część 1 – 99,19 pkt

Część 2 – 97,65 pkt

Część 3 – 98,87 pkt

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 03.09.2012 r.

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy Tryńcza

          mgr Ryszard Jędruch               ………………………………

                                                                                                                                                                                    (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                                     lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2012-08-28 13:37:20
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2012-08-28 13:37:50

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl