Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-01-2019, Wtorek, 04:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza

 Tryńcza, dnia 18.12.2012 r.

                                                                                                                              (miejscowość i data)

UIB.271.15.2012

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że 
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n: „Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr VII złożoną przez Wykonawcę –

Spółdzielnia Usług Drogowo – Rolniczych

37 – 306 Grodzisko Dolne 125 c

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą 
cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach tj. kwotę   97 098,05  brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

Zakład Produkcyjno –Handlowo-Usługowy „JAR”  s.c.

Jan Synoś, Ryszard Rząsa

Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn

58,72 pkt

II

STRABAG Sp. z o.o.

ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

56,94 pkt

III

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski

73,59 pkt

IV

EURO CARGO Sp. z.o.o

38 – 100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 12 A

73,86 pkt

V

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk

85,32 pkt

VI

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.

ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski

59,07 pkt

VII

Spółdzielnia Usług Drogowo – Rolniczych

37 – 306 Grodzisko Dolne 125 c

100,00 pkt

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu  24.12.2012 r.

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

                                                                                                    Wójt Gminy Tryńcza

mgr Ryszard Jędruch                                 ………………………………

                                                                                                                                                                                (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                 lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2012-12-18 11:57:07
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2012-12-18 12:15:38

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl