Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-01-2019, Wtorek, 04:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Remont dróg na terenie gminy Tryńcza – Etap I”

    Tryńcza, dnia 15.03.2013 r.

                                                                                                                                                                             (miejscowość i data)

UIB.271.2.2013

Do zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiającego

 

Do zamieszczenia w miejscu publicznie dostępnym

w siedzibie Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Remont dróg na terenie gminy Tryńcza – Etap I”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr VII złożoną przez Wykonawcę –

SKANSKA S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  tj. kwotę 348 687,31 brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 pkt)

I

STRABAG Sp. z o.o., ul.Parzniewska 10

05-800 Pruszków

74,52 pkt

II

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski

98,69 pkt

III

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL Beata Kalamarz

ul. Głęboka 11 b, 37-200 Przeworsk

66,66 pkt

IV

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A.

ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk

93,90 pkt

V

Spółdzielnia Usług Drogowo – Rolniczych

37 – 306 Grodzisko Dolne 125 c

94,87 pkt

VI

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

ul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław

 

95,94 pkt

VII

SKANSKA S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

100,00 pkt

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu  22.03.2013 r.

Dziękujemy za udział w przetargu.  

 Wójt Gminy

Ryszard Jędruch

           ………………………………

                                                                                                                                                                                                       (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                                                         lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2013-03-15 10:06:02
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-03-15 10:06:44
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2013-03-15 11:38:10

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl