Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
16-01-2019, Środa, 18:30


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Remont drogi Głogowiec-Kraszaki dz. nr ewid. 27 w km 0+000-0+500 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

  Tryńcza, dnia 22.04.2013 r.

                                                                                                                                                                             (miejscowość i data)

UIB.271.5.2013

Do zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiającego

 

Do zamieszczenia w miejscu publicznie dostępnym

w siedzibie Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Remont drogi Głogowiec-Kraszaki dz. nr ewid. 27 w km 0+000-0+500 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr VI złożoną przez Wykonawcę –

Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych

37-306 Grodzisko Dolne 125 c

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  tj. kwotę   90 500,94 zł brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

 STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

84,82 pkt

II

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A

ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk

96,39 pkt

III

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A

ul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław

89,21 pkt

IV

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego  BUDINSTEL Beata Kalamarz

37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 11b 

64,47 pkt

V

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.

Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski

91,67 pkt

VI

Spółdzielnia Usług Drogowo – Rolniczych

37 – 306 Grodzisko Dolne 125 c

 

100,00 pkt

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu 29.04.2013 r.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wójt Gminy

Ryszard Jędruch

              ………………………………

                                                                                                                                                                                                       (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                                                         lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2013-04-22 14:57:08
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-04-22 14:57:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl