Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-10-2018, Sobota, 18:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TRYŃCZA

                                                                                  Tryńcza, dnia 26.04.2013 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (miejscowość i data)

UIB.271.6.2013

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TRYŃCZA”

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr III złożoną przez Wykonawcę –

„STARE MIASTO PARK” Sp. z o.o.

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  tj. kwotę   176 904,00 zł brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.

ul. Krakowska 46

33-100 Tarnów

52,00 pkt

II

PRZEWORSKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o.

Pl. Mickiewicza 8

37-200 Przeworsk 

39,50 pkt

III

„STARE MIASTO PARK” Sp. z o.o.

Wierzawice 874

37-300 Leżajsk

100,00 pkt

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu 02.05.2013 r.

Dziękujemy za udział w przetargu.

     Wójt Gminy

                                                                                                 Ryszard Jędruch

 

              ………………………………

                                                                                                                                                                                                (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                                              lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2013-04-26 20:41:53
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-04-26 20:43:27

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl