Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-10-2018, Sobota, 18:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

  

Tryńcza, dnia 06.06.2014 r.

                                                                                                                                                                             (miejscowość i data)

UIB.271.11.2014

 

 

 

Do zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiającego

 

Do zamieszczenia w miejscu publicznie dostępnym

w siedzibie Zamawiającego

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poź. zm.) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie  planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr II złożoną przez Wykonawcę –

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  tj. kwotę 247 399,70 zł brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

Getin Noble Bank S.A.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

90,72 pkt

II

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

ul. Słowackiego 7

37-500 Jarosław

100,00 pkt

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu 11.06.2014 r.

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

                                                                                        

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                           Ryszard Jędruch

             ………………………………

                                                                                                                                                                                                       (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                                                         lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2014-06-06 13:26:01
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-06-06 13:26:23

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl