Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-01-2019, Wtorek, 04:30


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza

   Tryńcza, dnia 06.09.2011 r.

                                                                                                                              (miejscowość i data)

………….…………………………

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                       

    

UIB.271.6.2011

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza 
z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n:  Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza“

Etap  1 : Remont dróg z nawierzchnią mineralno – bitumiczną  Nr ew. 2864, 3253, 3274, 3227, 3269, 273 w m. Gniewczyna Łańcucka Nr ew. 301 w m. Wólka Ogryzkowa, Nr ew. 509 w m.
Ubieszyn, Nr ew. 133 w m. Wólka Małkowa, Nr ew. 401, 1332 w m. Tryńcza, Nr ew. 260 w m.
Głogowiec  

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr II złożoną przez Wykonawcę –
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A.

ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  tj. kwotę   666 435,09 brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Etap  2 : Remont dróg z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją asfaltową Nr ew. 66, 149/1, 1325/1 w m. Jagiełła , Nr ew. w m. 134 Wólka Ogryzkowa ,    Nr ew. 3034 – 2975, 2691
w m. Gniewczyna Łańcucka, Nr ew. 1032/1 – 991, 1308/2   w m. Gorzyce, Nr ew. 70, 827 w
m. Ubieszyn

     

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr V złożoną przez Wykonawcę –
Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A 37-560 Pruchnik

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  tj. kwotę   398 355,43 brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych  S.A.

ul. Poniatowskiego 6

37-500 Jarosław

 Etap 1 -  74,51 pkt

Etap 2 – 66,89 pkt

II

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A.

ul. Mickiewicza 79

37-300 Leżajsk

 Etap 1 -100,00 pkt

III

Usługi Transportowe

Piotr Jedynak

37-500 Jarosław, Wierzbna 241

Etap 1 -  78,84 pkt

Etap 2 – 93,51 pkt

IV

Spółdzielnia Usług Drogowo- Rolniczych

37-306 Grodzisko Dolne 125 c

Etap 2 -86,98 pkt

V

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

Etap 2 -100,00 pkt

 

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że nie  odrzucono żadnej oferty.

 Na podstawie   art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się,  że nie  wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  informuje się, że po dniu  11.09.2011 r. zostaną zawarte umowy ze wskazanymi Wykonawcami.

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                   mgr Ryszard Jędruch

 

                                                                                                  ……………………………………………

                                                                                                    (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                     lub osoby przez niego upoważnionej)

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2011-09-06 13:34:39
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2011-09-06 13:35:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl