Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-10-2018, Sobota, 18:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Dostawa i montaż składanego lodowiska sezonowego - w ramach programu Biały Orlik w miejscowości Tryńcza”

   Tryńcza, dnia 30.11.2011 r.

                                                                                                                              (miejscowość i data)

UIB.271.11.2011

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n:  „Dostawa i montaż składanego lodowiska sezonowego - w ramach programu Biały Orlik w miejscowości Tryńcza”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I złożoną przez Wykonawcę –

Konsorcjum:          

Lider Konsorcjum:    LODEKO Spółka  z o.o

ul. Cieszyńska 126 A

44-337 Jastrzębie Zdrój

Partner Konsorcjum: Obróbka i Montaż Urządzeń Do Celów Sportowych

Wojciech Galisz

ul. Cieszyńska 126 A

44-337 Jastrzębie Zdrój

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

Konsorcjum:          

Lider Konsorcjum:    LODEKO Spółka  z o.o

ul. Cieszyńska 126 A

44-337 Jastrzębie Zdrój

Partner Konsorcjum: Obróbka i Montaż Urządzeń Do Celów Sportowych

Wojciech Galisz

ul. Cieszyńska 126 A

44-337 Jastrzębie Zdrój

100,00 pkt

II

Budowa Lodowisk TOL Sp. z o.o

ul. Widok 19 lok. 197

00-026 Warszawa

82,42 pkt

Dziękujemy za udział w przetargu.

                                                                                                    Wójt Gminy Tryńcza

          mgr Ryszard Jędruch                                                                                ………………………………………………

                                                                                                                                                                                                       (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                                                         lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2011-11-30 12:13:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2011-11-30 12:14:57

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl