Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-01-2019, Wtorek, 04:28


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniewczyna Łańcucka”

   Tryńcza, dnia 09.12.2011 r.

                                                                                                                              (miejscowość i data)

UIB.271.12.2011

Do zamieszczenia na stronie

internetowej zamawiającego

 

Do zamieszczenia w miejscu publicznie dostępnym

w siedzibie zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n:  „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniewczyna Łańcucka”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I złożoną przez Wykonawcę –

DRAGON S. Kucharz, B. Dudek s. c.

42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Kazdębie 121

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

DRAGON S. Kucharz, B. Dudek s. c.

42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Kazdębie 121

100,00 pkt

II

FRAK-CARS Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa

Ul. Jagiellońska 147/151

95,88 pkt

Dziękujemy za udział w przetargu.

                                                                                                    Wójt Gminy Tryńcza

          mgr Ryszard Jędruch                                                                                ………………………………………………

                                                                                                                                                                                                       (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                                                         lub osoby przez niego upoważnionej)


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2011-12-09 14:59:28
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2011-12-09 15:02:07

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl