Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
27-05-2019, Poniedziałek, 14:41


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Opracowanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnych na Zawisłoczu w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej

UIB.341-10/10                                                                                          Tryńcza, dnia 07.10.2010 r.

 

Zamawiający:

Gmina Tryńcza                                                           

37-204 Tryńcza 127                                                                                                                                                                                                                         

                                                                       

Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości pow. 14 tyś euro na realizację zadania p.n. :

„Opracowanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnych

na Zawisłoczu w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej”.

 

            Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje się, że Zamawiający

- Gmina Tryńcza, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację w/w zadania.  

 

W pkt. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

                DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

Ppkt. 5.3.1. otrzymuje nowe brzmienie :

        Wykonawca winien dysponować odpowiednio wykwalifikowanym i uprawnionym,

         personelem przewidzianym do realizacji przedmiotu zamówienia, dyspozycyjnym na

         wezwanie zamawiającego, (do oferty należy dołączyć oświadczenia, że osoby, które będą

         uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia).    

 

W pkt. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

                  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

                  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Ppkt. 5. otrzymuje brzmienie :

          Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  

          odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

          budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

          i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych  

          przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do

          SIWZ (w/g wzoru), do oferty należy dołączyć oświadczenia, że osoby, które będą

         uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia).  

 

W załączniku Nr 5 WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, zmienia się treść wyjaśnień do tego załącznika, które otrzymuje brzmienie :

 * załączyć oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

    wymagane uprawnienia.  

 


Sprawę prowadzi : Artur Kornafel, tel. (016) 642-12-21 wew.40 pok. nr 4  


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2010-10-07 13:09:04
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2010-10-07 13:09:57

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl