Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-05-2019, Sobota, 06:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Remont drogi gminnej Nr 111022 R w miejscowości Jagiełła do Lasu, remont drogi gminnej Nr 111023 R w miejscowości Jagiełła do zlewni mleka, remont drogi gminnej Nr 111024 R w miejscowości Jagiełła– Niechciałki

 UIB.271.10.2013                                                                                     Tryńcza, dnia 2013-06-27

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

MODYFIKACJA SIWZ Nr 1

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 111022 R w miejscowości Jagiełła do Lasu, remont drogi gminnej Nr 111023 R w miejscowości Jagiełła do zlewni mleka, remont drogi gminnej  Nr 111024 R w miejscowości Jagiełła– Niechciałki”

(numer ogłoszenia: 234142-2013  z dnia 18.06.2013)

 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zawiadamia o dokonaniu zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w załączniku Nr 10 do SIWZ  - Istotne postanowienia umowy – wzór umowy–  w następujący sposób:

W § 6 ust. 6 w istotnych postanowieniach umowy – wzór umowy

 jest:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego; w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia wartości zadania podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”

winno być:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego; w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia wartości zadania podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”.

 

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Z uwagi na fakt, że dokonana zmiana nie wpływa znacząco na sposób przygotowania oferty, termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

Wójt Gminy

Ryszard Jędruch


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2013-06-27 14:47:18
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-06-27 14:47:42

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl