Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
4-04-2020, Sobota, 11:44
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Ubieszyn PKL„ w kat C 1 o powierzchni obszaru udokumentowanego złoża 37,80 ha

UIB.6220.10.2011                                                                               Tryńcza, dnia 2011-06-16

                                            O B W I E S Z C Z E N I E

         Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz.1227 z póź.zm. )

 

                                        Wójt          Gminy           Tryńcza

                                   podaje do publicznej wiadomości informację o :

 

przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

wszczętego w dniu 24 maja 2011r. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

p.n.Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Ubieszyn PKL„ w kat C 1 o powierzchni obszaru udokumentowanego złoża 37,80 ha”,  na działce o nr ewid. 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1005, 1006, 1007, 1008, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,1021, 1022, 1025, 1027, 1029, 10130, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037/2, 1037/1, 1038, 1039, 1040, 1042, 1044, 1047, obr. Ubieszyn położonej Ubieszynie, gm. Tryńcza

       Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Wójt Gminy Tryńcza.

Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W dniach od  17 czerwca 2011r do 7 lipca 2011r. każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji oraz stanowiskami innych organów , składać uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug.tryncza@data.pl.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tryńcza.

Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dokumenty znajdują się do wglądu w pokoju Nr 6 ( parter ) Urzędu Gminy Tryńcza ,w godzinach pracy urzędu t.j od poniedziałku do czwartku od 7 30 do 15300,piątek od 7 00 do 1500.

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

1.tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tryńcza

2.tablicy ogłoszeń sołectwa Ubieszyn 

3.strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tryńcza

4.Umieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Leżachów -  Miasto i Gmina Sieniawa

5.Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Miasta i Gminy Sieniawa


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2011-06-16 15:22:12
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2011-06-16 15:22:37

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl