ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

UGG.5541-8/06

Tryńcza, dnia 24.07.2006 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o wartości do 60.00 EURO, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. :

" Remont dróg gminnych ".


zadanie nr 1 : droga nr 133 i 147 w miejscowości Wólka Małkowa
zadanie nr 2 : droga nr 568 w miejscowości Jagiełła
zadanie nr 3 : droga nr 273 i 488/1/2 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
zadanie nr 4 : droga nr 900/1 w miejscowości Gniewczyna Tryniecka
       Zamawiający - Gmina Tryńcza stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania p.n. :

" Remont dróg gminnych "


zadanie nr 1 : droga nr 133 i 147 w miejscowości Wólka Małkowa
zadanie nr 2 : droga nr 568 w miejscowości Jagiełła
zadanie nr 3 : droga nr 273 i 488/1/2 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
zadanie nr 4 : droga nr 900/1 w miejscowości Gniewczyna Tryniecka


Zawiadamia się że została wybrana oferta : Nr II złożona przez :

Spółdzielnia Usług
Drogowo - Rolniczych
37 - 306 Grodzisko Dolne


Uzasadnienie wyboru :
Oferta otrzymała największą ilość punktów wg. kryterium oceny ofert - cena 100 %. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177, z póź. zm.).
Data składania ofert:
2006-07-26 00:00:01
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
PublikującyAdmin Administrator 2006-07-26 00:00:01

Rejestr zmian