ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Tryńcza, dnia 31.08.2006 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na : "dowóz uczniów do Zespołów Szkół z terenu Gminy Tryńcza w roku szkolnym 2006/2007 "

Wójt Gminy Tryńcza na podstawie art. 4a - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177, z póź. zm.) zawiadamia o podpisaniu w dniu 31.08.2006r. umowy o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania :

"dowóz uczniów do Zespołów Szkół z terenu Gminy Tryńcza w roku szkolnym 2006/2007 "
zadanie nr 1 Głogowiec-Ubieszyn-Tryńcza
zadanie nr 2 Jagiełła-Gniewczyna Łańcucka
zadanie nr 3 Jagiełła-Gorzyce


Kryterium oceny ofert :100% cena
Termin składania ofert -do dnia 16.08.2006r. do godz. 1100 w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola Gminy Tryńcza .
Zawiadamia się że została wybrana oferta : Nr I złożona przez :


Sklep Spożywczo-Przemysłowy
I Usługi Przewozowe
Stanisław Gliniak
37-204 Tryńcza 275


za wynagrodzeniem :
Ceny brutto złożonej oferty za 1 miesiąc (przy założeniu , że w ciągu miesiąca jest 19 dni nauki szkolnej)
Sklep Spożywczo-Przemysłowy i Usługi Przewozowe Stanisław Gliniak
37-204 Tryńcza 275
Zad. Nr 1 Głogowiec-Ubieszyn-Tryńcza-2.166,00zł
Zad. Nr 2 Jagiełła-Gniewczyna Łańcucka 2.249,00zł
Zad. Nr 3 Jagiełła-Gorzyce- 2.304,00zł
Razem : 6.719,00zł
Data składania ofert:
2007-02-02 00:00:01
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
PublikującyAdmin Administrator 2007-02-02 00:00:01

Rejestr zmian