OGŁOSZENIE

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY
d.s. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych :
sporządzony w dniu 23kwietnia 2007r.1. W wyniku ogłoszenia naboru na w/w stanowiska pracy aplikacje przesłał:
      1 kandydat spełniający wymogi formalne,
Komisja w składzie:

1.Kata Danuta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy
Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/07 Wójta Gminy Tryńcza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy wybrano następującego kandydata:
Flak Jolanta zamieszkała Tryńcza 222

2. Zastosowano następujące metody naboru: rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w dniu 20.04.2007 r. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z kandydatem.
Uzasadnienie wyboru: spełnienie wszystkich stawianych wymagań dotyczących oferowanego stanowiska

3. Załączniki do protokołu:
     a) kopia ogłoszenia o naborze,
     b) kopia dokumentów aplikacyjnych 1 kandydata,
     c) protokół z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
Podpisy komisji:
1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Kata


Zatwierdził:
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Kata

Data składania ofert:
2007-04-25 00:00:01
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
PublikującyAdmin Administrator 2007-04-25 00:00:01

Rejestr zmian